Category Archive for: ‘ေဆာင္းပါးမ်ား’

DSC07324

ဝါဆိုျခင္းဟူသည္

0

ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိုးေလးလရွိသည့္အနက္ ေရွ႔ပိုင္းသံုးလတြင္မိမိအဆင္သင့္ရာ ေက်ာင္းတိုက္၌ စြဲျမဲစြာေနထိုင္ၾကရသည္။ ယင္းကို ဝါကပ္သည္ ဝါဆိုသည္ဟုေျပာၾက၏။ စင္စစ္မွာ ကိုယ္ေနထိုင္ရာေက်ာင္း၌သာ ညအိပ္ညေန အျပင္မသြားဘဲ စြဲျမဲစြာေနထိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ အကယ္၍ ညအိပ္ညေန အျပင္သြားရန္ရွိပါက ခြင့္ပန္၍သြားႏိုင္သည္။ ၎ကို ဝါပန္သည္ဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။ ဝါကိုလည္း အေၾကာင္းမဲ့ပန္၍မရ၊ အေၾကာင္းရွိမွ ပန္လို႔ရ၏။ (ဒါတံု ေသာတံု ပသိတံု) တံုသံုးခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်က္မိမွ ပန္လို႔ရ၏။ တံုသံုးခ်က္ဆိုသည္မွာ (၁) အလႉဒါနျပဳလို၍ ပင့္ဖိတ္လၽွင္ျဖစ္ေစ (၂) တရားပြဲပင့္လၽွင္ျဖစ္ေစ (၃) ရဟန္းသံဃာတို႔အား ဖူးေျမာ္ခ်င္၍ပင့္လၽွင္ျဖစ္ေစ ထို (တံု)သံုးခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်က္မိမွ ဝါပန္၍သြားႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္ (၇)ရက္ထက္မေက်ာ္ရ၊ (၇)ရက္အတြင္း မိမိဝါဆိုရာေက်ာင္းသို႔ ျပန္လာရသည္။ (၇)ရက္ထက္ေက်ာ္ေအာင္ အျပင္၌ ညအိပ္ညေန ေနမိပါက ဝါက်ိဳးသည္ ဝါျပတ္သည္ဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။ ဝါက်ိဳး ဝါျပတ္ေသာရဟန္းသည္ ကထိန္ခံခြင့္ သံဃိကေဝစုခံယူခြင့္မ်ား ဆံုးရွံုးရ၏။ […]

Read More →  

ေဒ၀ဒူတသုတ္

0

  ခႏၶာဘက္ ဉာဏ္လွည့္ရမယ္။ အိမ္မွာေနၾကေတာ့ အျပင္ဘက္သာလွည့္ေနတယ္၊ ခႏၶာဘက္လွည့္တယ္ဆုိတာ မပါဘူး။ လွည့္ျပန္ေတာ့လည္း ဒီခႏၶာႀကီးကုိ အနိစၥဘက္ ဒုကၡဘက္ အနတၱဘက္မွည့္ဘဲနဲ႔ ႐ုပ္ဟာ ငါပဲ သူပဲ ေ၀ဒနာလည္း ငါပဲ စိတ္လည္းငါပဲဆုိၿပီး ဒိ႒ိနဲ႔ခ်ည္းလွည့္ေနတယ္။ ဉာဏ္နဲ႔လွည့္တယ္လုိ႔ မရွိဘူး။ ဒိ႒ိနဲ႔ခႏၶာလွည့္ေနၾကတာ။ အိမ္မွာေနတဲ့အခါ ဒါဘယ္သူ႔ဖုိ႔တံုး- ငါ့ဖို႔၊ ဘာေၾကာင့္ရွာေနတာတံုး- ငါစားဖုိ႔ ငါ၀တ္ဖုိ႔ဆုိေတာ့ ဒိ႒ိနဲ႔ ခႏၶာလွည့္ေနတာ။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ တဏွာနဲ႔ ခႏၶာလွည့္ေနတာ။ ငါ့သား ငါ့သမီးဖို႔ ရွာေနရတယ္ဆိုတာ တဏွာနဲ႔ခႏၶာလွည့္ေနတာ။ ခႏၶာေပၚ ဘာလွည့္ေနၾကသလဲဆုိရင္ ဒိ႒ိနဲ႔တစ္ခါလွည့္လုိက္ တဏွာနဲ႔ တစ္ခါလွည့္လုိက္။ ဒိ႒ိနဲ႔လွည့္ျပန္ေတာ့လည္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္က ဆက္ျပန္တယ္။ တဏွာနဲ႔လွည့္ေတာ့လည္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္က ဆက္ျပန္တယ္။ ေစ်းထြက္ ပြဲ႐ံုထုိင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလုပ္ေနၾကတယ္ဆုိေပမယ့္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ရွာေန စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့သူကလည္း ငါ့ဖုိ႔ ငါ့သားဖုိ႔ ငါ့သမီးဖုိ႔ပါပဲ။ အေသးစားစီးပြားေရး တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့သူကလည္း ငါ့ဖုိ႔ ငါ့သားဖုိ႔ […]

Read More →  

အပါယ္တံခါးပိတ္

0

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ ရဟန္းေတြကို ငရဲျပည္ေခၚသြားၿပီး မဟာပရိဠာဟငရဲကုိ ျပေတာ္မူပါတယ္။ ငရဲမီးတဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ မဟာပရိ္ဠာဟငရဲကုိျပၿပီး “ရဟန္းတုိ႔ မဟာပရိဠာဟငရဲဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ျမင္တာနဲ႔ မ်က္စိပ်က္တယ္၊ ငရဲသားေတြ ပူလြန္းလို႔ေအာ္ၾကတဲ့အသံေတြၾကားလုိက္တယ္ဆုိရင္လည္း ၾကားတာနဲ႔ အဲဒီနား ပ်က္တယ္။ ငရဲမီးနဲ႔ ေလာင္ၿမိဳက္လို႔ထြက္လာတဲ့အေညွာ္နံ႔ေတြကို နံလုိက္ရင္လည္း အဲဒီႏွာေခါင္း ပ်က္တယ္။ အဲဒီငရဲမီးနဲ႔ လွ်ာနဲ႔ထိလိုက္ရင္လည္း အဲဒီလွ်ာ ပ်က္တယ္။ ကိုယ္နဲ႔ထိရင္ ကုိယ္ပ်က္တယ္။ ဒီေလာက္အထိ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ႀကီးတဲ့ ေၾကာက္စရာရွိေသးတယ္။ အဲဒါ သစၥာမသိတာပဲ။ သစၥာမသိတဲ့ဒုကၡက ဒီထက္ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္”တဲ့။ သစၥာမသိျခင္းေၾကာင့္ ဒီငရဲေတြ က်ေရာက္ရတာ။ သစၥာသိရင္ က်စရာ မရွိပါဘူး။ ငရဲက်ရတာလည္း သစၥာမသိလို႔။ လူျဖစ္ရတာကလည္း သစၥာမသိလို႔။ နတ္ျဖစ္ရတာကလည္း သစၥာမသိလို႔။ ဒါေၾကာင့္ သစၥာမသိျခင္းဟာ ေၾကာကစရာအေကာင္းဆံုးပဲလုိ႔ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္းကံေတြလုပ္ေနၾကတာဟာလည္း သစၥာမသိလုိ႔ပါပဲ။ […]

Read More →  

မဂ္တား ဖုိလ္တား

0

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ ၀ိပႆနာဆုိတာ သာသနာတြင္းတရား။ သို႔ေသာ္ ကလ်ာဏမိတၱ- ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း ေပါင္းမိမွလည္း ေတြ႔ႏုိင္ျပန္တယ္။ ဆရာေကာင္းဆုိတာကလည္း ၀ိပႆနာမလုပ္မီ ဒိ႒ိခြာေပးႏုိင္မွ ဆရာေကာင္းလို႔ မွတ္ရမယ္။ ဒိ႒ိမကြာတဲ့ ၀ိပႆနာဟာ အားနဲတဲ့၀ိပႆနာ- ဒုဗၺလ၀ိပႆနာလို႔ေခၚတယ္။ ဒိ႒ိကြာေအာင္ ရွင္းလင္းသင္ျပေပးၿပီးမွသာ အားထုတ္လုိက္ရင္ ဒိ႒ိ အသိနဲ႔ကြာေနၿပီျဖစ္လို႔ ကိုယ္အားထုတ္တဲ့ ၀ိပႆနာဟာ အားေကာင္းတဲ့ ၀ိပႆနာ- ဗလ၀၀ိပႆနာျဖစ္တယ္။ အားနဲတဲ့၀ိပႆနာက ကုသုိလ္ေတာ့ ရပါတယ္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ေတာ့ မရဘူး။ ဒီေတာ့လဲ အားထုတ္ရၿပီး အခ်ိန္ကုန္ရက်ိဳးမနပ္၊ သာသနာနဲ႔ေတြ႕ရက်ိဳးမနပ္ျဖစ္ရတတ္တယ္။ ဒါ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲဆုိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္ဘဲနဲ႔ အားထုတ္မိတဲ့အတြက္ပဲ။ အားေကာင္းတဲ့၀ိပႆနာကေတာ့ ကုသုိလ္လည္း ရတယ္၊ တကယ္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အားထုတ္ရင္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္လည္း ရႏုိင္တယ္၊ နိဗၺာန္လည္း ရႏုိင္တယ္။ ၀ိပႆနာကေတာ့ ခႏၶာထဲမွာ ႐ႈတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒိ႒ိမကြာလုိ႔ရွိရင္လည္း မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္မရႏုိင္ဘူး။ […]

Read More →  

The Contemplation of Feelings through Insight Meditation Practice (Vedananupassana)

0

  Dr. Ashin Parami (Lecturer, ITBMU) Different kinds of feelings we experience are covered by the term “vadana” in Pali, which is a mental factor,“cetasika.”Vedana is a kind of mental state that feels the object.[1]Consciousness, we call it “citta,” only experiences its object; it does not feel. Vedana, however, has the function of feeling: sometimes pleasant,sometimes unpleasant. When we do […]

Read More →  

ဣၿႏၵိယဘာ၀နာသုတ္

0

ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဂဇဂၤလနိဂံုး သုေ၀ဠဳေတာ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္က ပါယာသိ၀ိယပုဏၰားႀကီး၏ တပည့္ ဥတၱရလုလင္သည္ ဘုရားရွင္ထံ လာေရာက္ဖူးေတြ႕တယ္။ ဘုရားရွင္က သင့္ဆရာပါယာသိက ဣေၿႏၵေတြလံုေအာင္ထိန္းနည္းေတြ ေဟာပါသလားလို႔ေမးတယ္။ ေမးေတာ့ “ေဟာပါတယ္ဘုရား”။ “ဘယ္လုိမ်ားေဟာလဲ”။ “မွန္လွပါ၊ မ်က္စိက ဘာမွမျမင္ေအာင္ ပိတ္ထား၊ နားက ဘာမွမၾကားေအာင္ ပိတ္ထား၊ ဒါဆုိ ဣေၿႏၵလံုၿခံဳတာပဲ”လို႔ ေဟာပါတယ္ဘုရားတဲ့။ ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္က “ဥတၱရ၊ မင္းဆရာႀကီးေဟာသလုိဆုိရင္ အမိ၀မ္းတြင္းက မ်က္စိကန္းလာတဲ့သူေတြ၊ နားပင္းလာတဲ့သူေတြ ဣေၿႏၵလံုၿခံဳေသာေၾကာင့္ နိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ္ ေရာက္ၾကမွာေပါ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ရာ ဥတၱရလည္း ေခါင္းငိုက္စိုက္က်ကာ ဘာမွ ျပန္မေျပာႏုိင္ျဖစ္ေနပါသတဲ့။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက အရွင္အာနႏၵာကိုေခၚေတာ္မူၿပီး ရဟန္းေတြကုိ အစုခုိင္းကာ တရားသဘင္ကုိစတင္လုိက္ပါတယ္။ ဣေျႏၵလံုၿခံဳေအာင္ေစာင့္စည္းရာမွာ ပါယာသိနည္းကတစ္နည္း၊ အရိယာတုိ႔ရဲ႕နည္းက တစ္နည္းဟုမိန္႔ေတာ္မူလုိက္ရာ အရွင္အာနႏၵာက အရိယာတို႔ရဲ႕ ဣေျႏၵလံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္နည္းကို မိန္႔ေတာ္မူူပါလို႔ ေတာင္းပန္သျဖင့္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။ ဥပမာ- ခင္မင္သူ၊ မုန္းသူ၊ […]

Read More →  

ေခြးအစား မခံရပါေစနဲ႔

0

            ျဖစ္ရပ္က ဘဒၵကမၻာမွာ ပြင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ တတိယေျမာက္ဘုရား၊ ကႆပဘုရားသာသနာကြယ္လုလုအခ်ိန္ကာလက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါ။ ထိုစဥ္က ဗာရာဏသီျပည္ ဥသီနကမင္းႀကီး မင္းျပဳေနစဥ္ေပါ့။ ရဟန္းေတြကလည္း ၀ိနည္းပ်က္ေနၾကတယ္။ အေနသန- မေလွ်ာ္ကန္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ၀မ္းစာရွာစားေနၾကတယ္။ ရဟန္းတရားမလုပ္ဘဲ ရဟန္းမတရားေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ တရားခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြ တိုက္ေကၽြးဖို႔ေတာ့ ေ၀လာေ၀း၊ ဟုိေအာ္ ဒီဆဲနဲ႔ ေဒါသေတြနဲ႔သာ အသားက်ေနၾကသတဲ့။ ခ်ိဳသာတဲ့တရားေတြ ေဟာရမယ့္ပါးစပ္က နတ္ေကာင္းမကပ္ေတာ့ဘူးေလ။ နတ္ဆိုးပူးေနသလား ထင္ရေအာင္ မၾကား၀ံ့မနာသာစကားေတြနဲ႔ ကေလာ္ဆဲေနျပန္ေတာ့လဲ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စရိုက္အတုလုိက္ေနရတဲ့ လူသားေတြမွာလည္း အဆဲသာ တတ္ေနၾကေတာ့တာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ လူေတြနဲ႔ ေသာေကာ ေရာေဂါ ၀ိနႆတု ဆိုသလိုပါပဲ။ ရဟန္းေတြက လူနဲ႔ေရာ၊ လူအလုပ္သာလုပ္ေနၾကသတဲ့။ ဒါနဲ႔ လူလိုေနၾကဆိုပဲ။ ကေလးေတြဘာေတြနဲ႔ေပါ့ေလ။ ေခတ္မီတယ္ေျပာရမလားပဲ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ကေလးငုိသံ ေတးဆုိေခ်ာ့သိပ္သံက ေတးသံသာ ခ်ိဳျမျမ။ အုန္းေမာင္း ကုလားတက္တို႔ […]

Read More →  
Page 1 of 3612345»102030...Last »