Category Archive for: ‘ေဆာင္းပါးမ်ား’

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လမ္းၫႊန္ (၁)

0

(…အရင္ေန႔ အဆက္) ဒိ႒ိနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္ေလးေတြကုိ မဇၥ်ိမပဏၰာသအ႒ကထာ၊ ဒီဃနခသုတ္အဖြင့္မွာ အ႒ကထာဆရာက သုံးသပ္ျပထားတာ ဒီေနရာမွာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ အလြန္အင္မတန္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဒိ႒ိ(၆၂)ပါးကုိ ေပါင္းေျပာလုိက္ရင္ သကၠာယဒိ႒ိ တစ္မ်ိဳးတည္းပဲ၊ လုိရင္း ခြဲေျပာလုိက္ရင္ သႆတဒိ႒ိနဲ႔ ဥေစၧဒဒိ႒ိ ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္လာတယ္တဲ့။ (သကၠာယဒိ႒ိ = သႆတဒိ႒ိ + ဥေစၧဒဒိ႒ိ)။ ဒီေဖာ္ျမဴလာအရ လူတုိင္းမွာ ဒိ႒ိကေတာ့ ရွိေနတာပဲ။ သကၠယဒိ႒ိကေတာ့ မူရင္းေပါ့။ အခ်ိဳ႕က သႆတဒိ႒ိဘက္အားသန္တယ္၊ အခ်ိဳ႕က ဥေစၧဒဒိ႒ိဘက္အားသန္တယ္။ ဒါကြာသြားမယ္။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့လဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အယူတစ္ခု လက္လႊတ္ၿပီးမွ စြန္႔ၿပီးမွ အျခားအယူတစ္ခုကို လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုိ တစ္ေယာက္ထဲက တစ္ခ်ိန္တည္း လက္ခံလုိ႔ေတာ့ မရပါဘူး (သႆတံ ဂေဟတြာ တမၸိ အပၸဟာယ […]

Read More →  

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လမ္းၫႊန္ (၁)

0

မူလႏွစ္ျဖာ အပုိင္း (ဃ) မေန႔က ေရွ႕စက္ကုိ ဥေစၧဒဒိ႒ိပယ္ဖုိ႔၊ ေနာက္စက္ကုိ သႆတဒိ႒ိပယ္ဖုိ႔ ဘုရားေဟာေတာ္မူရင္း ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ဆက္တည္း ဒိ႒ိဆုိတဲ့စကားလံုးနဲ႔ ဆက္စပ္လုိ႔ ထပ္မံရွင္းလင္းေပးဖုိ႔ လိုအပ္လ်က္ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒိ႒ိက ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒိ႒ိကုိ ပယ္ဖုိ႔လုိအပ္သလဲ၊ ဒိ႒ိရွိျခင္းနဲ႔ မရွိျခင္းက ဘယ္ေလာက္ထူးျခားလဲ၊ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ဘယ္ဒိ႒ိရွိေနတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိ အကဲခတ္ႏုိင္မလဲ စသည္ သိထားမွ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ေလ့လာရက်ိဳး နပ္ပါလိမ့္မယ္။ ေရွးဦးစြာ ဒိ႒ိအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ ဒိ႒ိ (၆၂)မ်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒီ(၆၂)မ်ိဳးလံုးကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံ ေလ့လာေနစရာမလုိပါဘူး။ အေရးအႀကီးဆံုး သိထားရမယ့္ ဒိ႒ိက သံုးမ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ ၁။ သကၠာယဒိ႒ိ ၂။ သႆတဒိ႒ိ ႏွင့္ ၃။ ဥေစၧဒဒိ႒ိ တုိ႔ပါပဲ။ သကၠာယဆုိတာ ခႏၶာငါးပါးကုိ ေျပာတာ။ အထင္အရွား […]

Read More →  

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လမ္းၫႊန္ (၁)

0

မူလႏွစ္ျဖာ အပုိင္း (ဂ) မေန႔က စက္၀ုိင္းႀကီးကုိ ေရွ႕စက္ ေနာက္စက္ ႏွစ္ပုိင္း ခြဲျပခဲ့တယ္။ ေရွ႕စက္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က အ၀ိဇၨာ၊ ေနာက္စက္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က တဏွာေပါ့။ စက္ႏွစ္စက္ရဲ႕ ႏွစ္ဌာနမွာ အသီးသီး တစ္ခုစီရပ္တည္ေနၾကတဲ့အတြက္ လကၤာ ေနာက္ပုိင္းမွာ `ႏွစ္ရပ္မူလ´ လုိ႔ စပ္ဆုိထားတာေတြ႕ရမယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရွ႕စက္မွာ အ၀ိဇၨာဦးေဆာင္လုိ႔ မူလႏွစ္ျဖာအရ အ၀ိဇၨာကုိေရွ႕ထား၊ ေနာက္စက္မွာ တဏွာဦးေဆာင္လို႔ ႏွစ္ရပ္မူလအရ တဏွာကို ေရွ႕ထားတယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ လုိရင္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ေရွ႕စက္နဲ႔ ေနာက္စက္ႏွစ္ခု ေပါင္းလုိက္ေတာ့ အ၀ုိင္းႀကီးျဖစ္သြားလုိ႔ `စက္၀ုိင္း´လုိ႔ေခၚတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စက္ႏွစ္ခု ဆက္လိုက္ေတာ့ အ၀ုိင္းႀကီးျဖစ္သြားလုိ႔ `ဆက္၀ုိင္း´လုိ႔လဲ ေခၚႏုိင္သလုိ စက္ႏွစ္ခုစပ္လုိက္တဲ့အခါ အ၀ုိင္းႀကီးျဖစ္သြားေတာ့ `စပ္၀ုိင္း´လုိ႔လဲ ေခၚႏုိင္တယ္။ ဒါျဖင့္ ေရွ႕စက္ကုိ ဘယ္သူေတြအတြက္ေဟာတာလဲဆုိရင္ ဒိ႒ိစ႐ုိက္သမားေတြအတြက္ေဟာတယ္။ ဘာအတြက္ ေဟာလဲဆိုရင္ ဥေစၧဒဒိ႒ိကုိ ပယ္ဖုိ႔အတြက္ေဟာတယ္။ […]

Read More →  

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လမ္းၫႊန္ (၁)

0

မူလႏွစ္ျဖာ အပုိင္း (ခ) အ၀ိဇၨာသည္ အတိတ္အေၾကာင္းမူလ၊ တဏွာသည္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းမူလ လုိ႔ မွတ္လုိက္ပါ။ သံသရာမွာ အေနၾကာဖုိ႔ သူတို႔ႏွစ္ပါး တစ္လွည့္စီ ေခါင္းေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ အတိတ္ဘ၀က အ၀ိဇၨာေခါင္းေဆာင္လုပ္ တဏွာက ေနာက္လုိက္၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာ တဏွာက ေခါင္းေဆာင္လုပ္ အ၀ိဇၨာကေနာက္လုိက္၊ ဒီလိုနဲ႔ သံသရာကုိ မရွည္ ရွည္ေအာင္ ဆြဲဆန္႔တတ္တဲ့တရားႏွစ္ပါးဟာ အ၀ိဇၨာနဲ႔ တဏွာပါပဲ။ အ၀ိဇၨာဟာ အဘိဓမၼာအရွိတရားအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ေမာဟ။ မသိတာဟာ ေမာဟ၊ သုိ႔မဟုတ္ အ၀ိဇၨာ။ သစၥာေလးပါးကို မသိတာ အ၀ိဇၨာ။ သစၥာေလးပါးသိရင္ ၀ိဇၨာ။ ဒါက လုိရင္းေျပာတာ။ အတိအက်ေျပာရရင္ အ၀ိဇၨာရဲ႕ မသိျခင္း (၈)ခ်က္ရွိတယ္။ ၁။ ေရွ႕အစြန္းကုိလဲ မသိ (ပုဗၺႏၲ)၊ ၂။ ေနာက္အစြန္းကုိလဲ မသိ (အပရႏၲ)၊ ၃။ ေရွ႕အစြန္း ေနာက္အစြန္းႏွစ္ပါးကိုလဲ မသိ […]

Read More →  

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လမ္းၫႊန္ (၁)

0

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ပံုျပလကၤာ (မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး) မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္မ်ားႏွင့္၊ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွလြတ္ေၾကာင္းတည္း။ အသြယ္ ရွစ္သြယ္ ၁။ မူလႏွစ္ျဖာ = အ၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာ ၂။ သစၥာႏွစ္ခု = ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ ၃။ ေလးခုအလႊာ = အတိတ္အေၾကာင္း တစ္လႊာ၊ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး တစ္လႊာ၊ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း တစ္လႊာ၊ အနာဂတ္အက်ိဳး တစ္လႊာ ၄။ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး = အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကမၼဘ၀၊ ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ ၅။ သံုးပါးအစပ္ = သခၤါရႏွင့္ ၀ိညာဏ္ တစ္စပ္၊ […]

Read More →  

PhD က်မ္းျပဳနည္း လမ္းၫႊန္

0

(အရင္ေန႔ အဆက္) က်မ္းရဲ႕ consistency ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာက က်မ္းတစ္က်မ္းလံုးကုိ ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ usage ေတြဟာ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈ ရွိေနရပါမယ္။ ဥပမာ- ေရွ႕ပုိင္းက သံုးခဲ့တာက the Buddha, ေနာက္တစ္ေနရာက်ေတာ့ the Omniscience One, ေနာက္တစ္ေနရာက်ေတာ့ the Enlightened One, ေနာက္တစ္ေနရာက်ေတာ့ lord Buddha, စသည္ျဖင့္ စကားလံုး အသံုးမတည္ၿငိမ္တာမ်ိဳးေတြ သတိထားရပါမယ္။ အဲလုိ မတည္မၿငိမ္ေရးထားတဲ့ က်မ္းေတြလဲ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ PhD က်မ္းႀကီးေရးရာမွာေတာ့ အဲဒါမ်ိဳးေတြကုိ အတုမခုိးသင့္ပါဘူး။ က်မ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ကုိယ္အႏွစ္သက္ဆံုး စကားတစ္လံုးတည္းကုိသာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒီစကားလံုးကုိပဲ သံုးခြင့္ႀကံဳတဲ့အခါ ျပန္သံုးေနရမွာပါ။ အဂၤလိပ္မဟုတ္တဲ့ ပါဠိ (သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာစကားလံုး (non-English words) ေတြကုိ ထည့္သံုးတဲ့အခါမွာ ကုိယ္သံုးတဲ့စာလံုးကို အရင္ဆံုးမိတ္ဆက္ (introduce) […]

Read More →  

PhD က်မ္းျပဳနည္း လမ္းၫႊန္

0

(မေန႔က အဆက္) ကုိယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ က်မ္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အက်ံဳး၀င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ရွာေဖြတင္ျပရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဆက္စပ္မိတာနဲ႔ မဆုိင္တာေတြကို တင္ျပခ်င္တယ္ဆုိရင္ တုိက္႐ုိက္ႀကီးတင္ျပလုိ႔ မရပါဘူး။ အခ်ိတ္အဆက္ယူ စကားသေႏၶစပ္ၿပီးမွ ေရးရပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာေတြက ေရးရင္းနဲ႔ မဆုိင္တာေတြ အမ်ားႀကီး တင္ျပရမလုိျဖစ္ေနရင္ “go beyond the scope of this study” ဆိုၿပီးေတာ့ အက်ယ္မေရးေတာ့ေၾကာင္း စကားလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္ယူရပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ကုိယ့္ရဲ႕ scope အတြင္းမွာပဲ ေရးမယ္ဆုိၿပီး “scope and limitation” လုပ္ယူထားရပါတယ္။ Scope ကုိ ကန္႔သတ္တဲ့ အေရးအသားမ်ိဳးေလးေတြကိုလဲ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မတူေအာင္ ေရးဟန္ေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ စာဖတ္လို႔ ေတြ႕ရင္ ေတြ႕တဲ့အခါ မွတ္စုစာအုပ္မွာ ေရးထားၿပီး ကုိယ္ပုိင္၀ါက်ေတြမွာ ထည့္သံုးလုိ႔ရပါတယ္။ Scope မလုပ္လုိက္ရင္ မဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဆီ […]

Read More →  
Page 30 of 36« First...1020«2829303132»...Last »