ေမတၱာအက်ိဳး (၁၁)မ်ိဳး

0

Elephantar Cave, a few dozen kilometers away from Mumbai

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ေန႔စဥ္ ညစဥ္ရြတ္ဆုိေနတဲ့ တစ္နည္းေျပာရရင္

ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း အရြတ္မ်ားတဲ့ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္ထဲက

ေမတၱာသုတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆုိျခင္းေၾကာင့္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရန္သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား အျငိဳးတရားေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ အာဃာတတရားေတြ ေျပေပ်ာက္ေစပါတယ္။ မိမိအေပၚအလြန္မုန္းေနတဲ့ရန္သူပင္ ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔ကုိ အာ႐ံုျပဳၿပီး ေမတၱာသုတ္ကုိ

ရြတ္မည္ဆုိပါက ထုိရန္သူပင္ အမုန္းတရားေတြေျပေပ်ာက္ကာ

ေမတၱာဓာတ္ေတြ ေပါက္လာၿပီး အခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြျဖစ္သည္အထိ

ေအးခ်မ္းမႈကုိ ေပစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ထက္ပုိေသာအက်ိဳးတရားမ်ားစြာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒါျဖစ္ရင္

ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လို အက်ဳိးတရားေတြရႏုိင္မလဲ?

ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိး (၁၁)မ်ဳိးကုိရေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကုိ ေမတၱာအက်ိဳး (၁၁)မ်ိဳးလုိ႔ လူသိမ်ားပါတယ္။ ေမတၱာအက်ိဳး (၁၁)မ်ိဳးကေတာ့-

၁။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရတယ္။

၂။ ခ်မ္းသာစြာႏုိးရတယ္။

၃။ အိပ္မက္ဆုိးေတြ မက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးတယ္။

၄။ နတ္မ်ားရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိခံရပါတယ္။

၅။ လူေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကုိ ခံရပါတယ္။

၆။ နတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈကုိ ခံရပါတယ္။

၇။ လက္နက္ေဘး မီးေဘး အဆိပ္ေဘး မသင့္ႏုိင္၊ လြတ္ကင္းမႈကုိရပါတယ္။

၈။ မ်က္ႏွာၾကည္လင္ရႊင္ျပတယ္။

၉။ စိတ္ထားတည္ၾကည္လြယ္တယ္။

၁၀။ ေသတဲ့အခါေတြေဝမႈကင္းတယ္။ (ဒီအခ်က္ကအေရးၾကီးတယ္။ ေသခါနီးအခ်ိန္ေရာက္ရင္ ပုထုဇဥ္သဘာဝ အာရုံေတြ ပ်ံ႕လြင့္တတ္ပါတယ္)။ ေကာင္းတဲ့အာ႐ံု မေကာင္းတဲ့အာ႐ံု စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။ အာရုံေတြပ်ံ႕လြင့္တတ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုကုိ အာ႐ံုက်ေနခုိက္ ေသသြားမယ္ဆုိရင္ အပါယ္ေလးဘံုေရာက္သြားမွာပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေမတၱာသုတ္ကုိေန႔စဥ္ ညစဥ္

ရြတ္ဆုိေနသူအဖုိ႔ေတာ့ အဲလုိမေကာင္းေသာ အာရုံမ်ားဆီသုိ႔

ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္..*ေသတဲ့အခါ ေတြေဝမႈကင္းတယ္

လုိ႔ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

*၁၁။ ရဟႏၲာအထိ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ရဟႏၲာ မျဖစ္ေသးေတာင္မွ ေသသည့္အခါ

ျဗဟၺာ့ျပည္သုိ႔လားေရာက္ျခင္းဆုိတဲ့ အက်ိဳးတရားကုိ ရေစႏုိင္ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ေသာ အက်ဳိးတရားမ်ားရေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေမတၱာသုတ္ကုိ ေန႔စဥ္ ညစဥ္

ရြတ္ဆုိျပီး ကုသုိလ္ယူႏုိင္ပါေစ။ အက်ဳိးတရား (၁၁)

မ်ိဳးလုံးရႏုိင္ပါေစလုိ႔ဆႏၵျပဳေရးသားလုိက္ရပါတယ္။

(ေဆာင္ပုဒ္)။   ။ ခ်မ္းသာ အိပ္စက္၊ ခ်မ္းသာလ်က္ႏုိး၊ အိပ္မက္ဆုိးကင္း၊ ေစာင့္ျခင္းနတ္မ်ား၊ လူသားလည္းခ်စ္၊ နတ္လည္းခ်စ္လ်က္၊ လက္နက္ဆိပ္မီး၊ ျပီးသည့္တစ္ျဖာ၊ မ်က္ႏွာရႊင္ၾကည္၊ တည္ၾကည္ႏွလုံး၊ ေသဆုံးမေတြ၊ ထူးေထြတရားသိ၊ မသိျဗဟၺာ၊ ျဖစ္ၾကပါသည္၊ ေမတၱာအက်ဳိး (၁၁)မ်ဳိးတည္း။

အရွင္ဝိမလဝံသ (နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

Leave a Reply