ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားနည္း

0

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေလးေတြ ပြားတတ္ဖုိ႔ ေျပာေပးမယ္။

၁။ အရဟံ- အထူးအပူေဇာ္ခံထုိက္တဲ့ ဘုရားရွင္၊

အရ ဟံ- ကိေလသာကင္းေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္၊

အ ရဟံ- ဆိတ္ကြယ္ရာမွာပင္ျဖစ္ေသာ္လဲ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေတာ္မမူတဲ့ ဘုရားရွင္။

ဒီလုိ သိလုိက္ရင္ ကိေလသာကင္းေနတာနဲ႔ ပူေဇာ္ထုိက္လွပါၿပီ၊ ဒုိ႔ ပုထုဇဥ္ေတြဆုိတာ မျမင္ကြယ္ရာမွာ မေကာင္းမႈ လစ္ရင္ လစ္သလုိျပဳတတ္ၾကတယ္၊ ဘုရားရွင္မွာေတာ့ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးမွာမွ မေကာင္းမႈ ျပဳေလ့မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ မွန္းဆၾကည္ညိဳလုိက္ပါ။

၂။ သမၼာသမဗုေဒၶါ- သစၥာတရားကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္။

သူမ်ားေျပာျပ ေဟာျပလုိ႔ သိတာမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ အားထုတ္လုိ႔ သိေတာ္မူတာဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ထူးျမတ္တဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ပါပဲ။

၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ- အသိတရား အက်င့္တရားနဲ႔ ျပည့္စံုေတာ္မူတဲ့ဘုရားရွင္။

၀ိဇၨာ(၃)ပါး စရဏတရား (၁၅)ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုေတာ္မူတယ္ဆုိတာ ၾကည္ညိဳလုိက္ပါ။

၄။ သုဂေတာ- စကားေကာင္းကုိသာ ဆုိေတာ္မူတတ္တဲ့ဘုရားရွင္။

အျပစ္အနာအဆာ ကင္း၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈကင္းတဲ့ တရားေတာ္ေတြကုိသာ ေဟာေတာ္မူတဲ့ဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညိဳလုိက္ပါ။

၅။ ေလာက၀ိဒူ- ေလာကအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိေတာ္မူတဲ့ဘုရားရွင္။

သတၱေလာကအေၾကာင္း သခၤါရေလာကအေၾကာင္း ၾသကာသေလာကအေၾကာင္းကုိ သိေတာ္မူတဲ့ဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညိဳလုိက္ပါ။

၆။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ- မလိမၼာမယဥ္ေက်းတဲ့သူေတြကုိ လိမၼာေရးျခားရွိလာေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူႏုိင္တဲ့ဘုရားရွင္။

၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ- လူနတ္ျဗဟၼာတုိ႔ရဲ႕ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ဘုရားရွင္။

၈။ ဗုေဒၶါ- သစၥာေလးပါးကုိ သိေတာ္မူတဲ့ဘုရားရွင္။

၉။ ဘဂ၀ါ- ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုေတာ္မူတဲ့ဘုရားရွင္။

ဒီဂုဏ္ေတာ္ေတြဟာ ဘုရားရွင္မွာ ထူးျခားထင္ရွားတဲ့ဂုဏ္ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဂုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ပူေဇာ္မယ္ဆုိရင္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကုိ ပူေဇာ္တာပါပဲ။ ဘုရားရွင္ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ပူေဇာ္ရင္းနဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတာ္ေတြကုိလဲ သိနားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတြ ေက်းဇူးေတြကုိ သိနားလည္လာေလ ပူေဇာ္ရတာ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေလ၊ ပူေဇာ္လုိ႔ မ၀ႏုိင္ေလ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဘုရားဆင္းတု ေစတီ ပုထုိး ဓာတ္ေတာ္စသည္ကုိ ပူေဇာ္တယ္ဆုိတာ ဒီဂုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႔ မွန္းဆပူေဇာ္ၾကရတယ္။ ဘုရား႐ုပ္ပြားရွိခုိးၾကတယ္ဆုိတာ ႐ုပ္ပြားက အမွတ္သေကၤတပါပဲ။ ဘုရားနဲ႔ တူသည္ျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ႐ုပ္ပြားက တစ္ဆင့္ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ မွန္းဆလုိ႔ ရွိခုိးၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ႀကီးက ဂုဏ္ေတာ္ထံုမႊမ္း ပံုေတာ္မွန္းလ်က္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ပဏာ႐ုိက်ိဳး လက္စံုမုိး၍ ရွိခုိးပါ၏ဘုရား လုိ႔ ေရးစပ္ေတာ္မူခဲ့တာေပါ့။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေလးေတြနဲ႔ စိတ္ရဲ႕ ၿငိမ္းေအးမႈ ကုိယ္ရဲ႕ ၿငိမ္းေအးမႈေလးေတြ ရေအာင္ ယူလုိက္ပါ။ စိတ္ေတြ အရမ္းေနာက္ေနရင္ ဘုရားေရွ႕မွာ ထုိင္၊ ဘုရားမ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးၿပီး ဂုဏ္ေတာ္ေလးေတြနဲ႔ မွန္းဆပူေဇာ္လုိက္ပါ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အၿငိမ္းဓာတ္ေလးေတြ ကူးစက္ထိေတြ႕ ခံစားမိလာပါလိမ့္မယ္။

စိတ္ညစ္ရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲလုိ႔ ေမးလာလုိ႔ ေျဖေပးရင္း ဒီေန႔ စာေလးေတြေရးျဖစ္၊ ေျပာသင့္တာေလးေတြလဲ ေျပာျဖစ္သြားတယ္။ ဓမၼဒါနကုသုိလ္ေပါ့။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

Leave a Reply