အ႒မအႀကိမ္တရားစခန္းအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား

0

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

အ႒မအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္ အထူးတရားစခန္း

အ႐ုဏ္ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – အ႐ုဏ္ဆြမ္းတစ္နပ္ (၆၀၀၀၀)က်ပ္

(၂၃-၈-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၉-၈-၂၀၁၂) ရက္အထိ

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၃-၈-၂၀၁၂

ၾကာသပေတး

ေဒၚေအာင္ၾကည္၊ ေဒၚလွေမ၊ ေဒၚသန္းသန္း၀င္း စခန္း၀င္ေယာဂီမ်ား

၂၄-၈-၂၀၁၂

ေသာၾကာ

ဦးဖုန္းႏုိင္+ေဒၚခ်ယ္ရီမိသားစု၊ လမင္းအိမ္စားေသာက္ဆုိင္၊ ႀကိဳးတံတား၊ မ/ဥ

၂၅-၈-၂၀၁၂

စေန

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚေသာ္ေသာ္ၿပံဳးမိသားစု၊ ဋ/၉၂၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ရတနာကၽြန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၆-၈-၂၀၁၂

တနဂၤေႏြ

ဦး၀င္းလြင္ဦး+ေဒၚမိမိေထြးမိသားစု၊ လြင္ဦးေထြးအိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း

၂၇-၈-၂၀၁၂

တနလၤာ

ဦးလွေ႒း+ေဒၚတင္တင္ေအး၊ သမီး မသၪၨာလြင္၊ မျမတ္ဆင့္ဆင့္ခုိင္၊ သား ေမာင္ဘခ်စ္ဟိန္းမိသားစု၊ ၂/၅၃၅၊ ယုဇနလမ္း၊ မ/ဥ

၂၈-၈-၂၀၁၂

အဂၤါ

ေဒၚလွရီ၊ ေဒၚတင္ျမင့္၊ ေဒၚႏြဲ႕၊ စခန္း၀င္ေယာဂီမ်ား

၂၉-၈-၂၀၁၂

ဗုဒၶဟူး

ဦးရဲတင့္+ေဒၚအိအိခုိင္၊ သမီး မဟန္နီေဇာ္ မိသားစု၊ စ်/၇၈၈၊ ေ၀ဘာဂီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၃၀-၈-၂၀၁၂

ၾကာသပေတး

 ဦးစိုးႏုိင္၊ ဦးမ်ိဳးႏုိင္မိသားစု၊ ဆ/ေမဓာ၀ီလမ္းဆံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

အ႒မအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္ အထူးတရားစခန္း

ေန႔ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – ေန႔ဆြမ္းတစ္နပ္ (၁၂၀၀၀၀)က်ပ္

(၂၃-၈-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၉-၈-၂၀၁၂) ရက္အထိ

 

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၃-၈-၂၀၁၂

ၾကာသပေတး

ဦးျမင့္သန္း+ေဒၚခင္စန္းမိသားစု၊ ႀကိဳးတံတား၊ ေျမာက္ဒဂံု

၂၄-၈-၂၀၁၂

ေသာၾကာ

ဦးလွေ႒း+ေဒၚတင္တင္ေအး၊ သမီး မသၪၨာလြင္၊ မျမတ္ဆင့္ဆင့္ခုိင္၊ သား ေမာင္ဘခ်စ္ဟိန္းမိသားစု၊ ၂/၅၃၅၊ ယုဇနလမ္း၊ မ/ဥ

၂၅-၈-၂၀၁၂

စေန

ဦးသက္ေအာင္+ေဒၚခင္စန္းေထြး၊ သား ေမာင္ေက်ာ္ေအာင္စံ၊ ေမာင္ေသာ္ေသာ္ မိသားစု၊ ဋ/၁၀၃၊ ေရႊ၀တ္မံႈရိပ္သာ၊ မ/ဥ

၂၆-၈-၂၀၁၂

တနဂၤေႏြ

ဦး၀င္းလြင္ဦး+ေဒၚမိမိေထြးမိသားစု၊ လြင္ဦးေထြးအိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း

၂၇-၈-၂၀၁၂

တနလၤာ

ေဒၚက်င္စန္းမိသားစု၊ နန္းသစၥာပ်ိဳးဥယ်ာဥ္၊ ၂/၁၁၂၀၊ သုဓမၼာ (၆)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၈-၈-၂၀၁၂

အဂၤါ

ဦးမင္းလွသိန္း+ေဒၚမိုးမုိးသန္း၊ သား ေမာင္အာကာမင္း မိသားစု၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕

၂၉-၈-၂၀၁၂

ဗုဒၶဟူး

ဦးရဲတင့္+ေဒၚအိအိခုိင္၊ သမီး မဟန္နီေဇာ္ မိသားစု၊ စ်/၇၈၈၊ ေ၀ဘာဂီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

အ႒မအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္ အထူးတရားစခန္း

ေန႔အခ်ိဳပြဲအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – အခ်ိဳပြဲတစ္ရက္စာ (၃၀၀၀၀)က်ပ္။

(၂၃-၈-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၉-၈-၂၀၁၂) ရက္အထိ

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၃-၈-၂၀၁၂

ၾကာသပေတး

ေဒၚၫြန္႔ခင္ မိသားစု၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

၂၄-၈-၂၀၁၂

ေသာၾကာ

အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ား၊ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ

၂၅-၈-၂၀၁၂

စေန

 ဦးသက္ေအာင္+ေဒၚခင္စန္းေထြး၊ သား ေမာင္ေက်ာ္ေအာင္စံ၊ ေမာင္ေသာ္ေသာ္၊ ဋ/၁၀၃၊ သေျပလမ္း၊ ေရႊ၀တ္မံႈရိပ္သာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

၂၆-၈-၂၀၁၂

တနဂၤေႏြ

ဦး၀င္းလြင္ဦး+ေဒၚမိမိေထြးမိသားစု၊ လြင္ဦးေထြးအိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း

၂၇-၈-၂၀၁၂

တနလၤာ

ဦးလွေ႒း+ေဒၚတင္တင္ေအး၊ သမီး မသၪၨာလြင္၊ မျမတ္ဆင့္ဆင့္ခုိင္၊ သား ေမာင္ဘခ်စ္ဟိန္းမိသားစု၊ ၂/၅၃၅၊ ယုဇနလမ္း၊ မ/ဥ

၂၈-၈-၂၀၁၂

အဂၤါ

၂၉-၈-၂၀၁၂

ဗုဒၶဟူး

ဦးရဲတင့္+ေဒၚအိအိခုိင္၊ သမီး မဟန္နီေဇာ္ မိသားစု၊ စ်/၇၈၈၊ ေ၀ဘာဂီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

 

Leave a Reply