ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ၌ ဒါနစခန္းဖြင့္လွစ္

0

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာတြင္း အေဆာက္အဦးမ်ား အေပၚစီးမွျမင္ရပံု

 

ေဆာက္လုပ္ဆဲ သံုးထပ္ေယာဂီေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး

 

ေပၚဆံုးထပ္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနပံု

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာကုိ ေရႊအင္ပင္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ ပဓာနနာယကအျဖစ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဒကာႀကီး ဦးလွၾကည္ + ေက်ာင္းဒကာမႀကီး ေဒၚေအးေအးသြယ္ မိသားစုတို႔က ပင္မအလွဴရွင္အျဖစ္ အဓိက လုိအပ္ေသာ ဓမၼာ႐ံုႀကီး၊ သိမ္၊ ဆြမ္းစား (ေဘာဇန)ေဆာင္၊ အမ်ိဳးသား ေယာဂီေဆာင္၊ အမ်ိဳးသမီး ေယာဂီေဆာင္၊ ေက်ာင္းတြင္း လမ္းခင္းျခင္း စသည္တုိ႔ကို ျပည့္စံုစြာ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္းကာလမွ စတင္၍ မိုးကုတ္ရိပ္သာ (၁၀) ရက္တရားစခန္းကို ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ (၁၀) ရက္၊ (၇)ရက္ တရားစခန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္အထိ (၁၀)ရက္တရားစခန္းေပါင္း (၆) ႀကိမ္၊ (၇)ရက္တရားစခန္းေပါင္း (၂)ႀကိမ္တိတိ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ သႀကၤန္ (၁၀) ရက္တရားစခန္းၿပီးသည္မွ ေနာက္ပုိင္း၌ (၁၀)ရက္အစား (၇)ရက္တရားစခန္းအျဖစ္ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ န၀မအႀကိမ္တရားစခန္းကို (၂၁-၁၀-၂၀၁၂)ရက္ေန႔မွ (၂၇-၁၀-၂၀၁၂)ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္အာစိဏၰကံ တရားစခန္းမ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး ေန႔စဥ္ ေန႔ (၁း၃၀)နာရီမွ (၂း၃၀)နာရီအထိ ဓမၼကထိကတစ္ပါးပါးက သစၥာတရားေဟာၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး (၃း၀၀)နာရီမွ (၄း၀၀)နာရီအထိမူ တရားထုိင္ၾကရသည္။ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္လာေရာက္တရားထုိင္ၾကသည့္ ေယာဂီ (၄၀) မွ (၅၀) ၀န္းက်င္အထိ ရွိသည္။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေယာဂီပုိမ်ားေလ့ရွိၿပီး ဥပုသ္ေန႔တြင္မူ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ေန႔ခင္းတစ္ႀကိမ္ တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာျပသေပးသျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုႀကီး မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ပင္ ေယာဂီမ်ားတစ္ေန႔တစ္ျခား တုိးပြားလာေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီသည္ ေန႔စဥ္ ညေန (၃း၀၀)နာရီမွ (၄း၀၀)နာရီအတြင္း ေယာဂီမ်ားတရားထုိင္ေနစဥ္ အလုပ္ေပးတရားကို ပံုမွန္၊ အားလွ်င္ အားသလုိ ေဟာၾကားေပးေလ့ရွိသည္။ ဥပုသ္ေန႔တြင္ အနဲဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကုိလည္း ေဟာၾကားေပးသည္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္မ်ားတြင္ ညီေတာ္ဓမၼကထိကမ်ားမွ သင့္သလုိ ေဟာၾကားျပသေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ ဓမၼေအာင္လံ လႊင့္ထူထားဘိသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ တရားစည္ႀကီး ျမည္ဟီး႐ုိက္တီးေနသကဲ့သုိလ္လည္းေကာင္း ထင္မွတ္ရပါသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ဓမၼအသံမ်ား လွ်ံေ၀လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာေနရာမွာ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ ျဖစ္လာခဲ့ရေပသည္။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီသည္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားေတာ္မ်ားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါႏွစ္ျမွဳပ္ထားၿပီး ပင္ပန္းမႈကုိ ပဓာနမထားဘဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္တုိတိုအတြင္းမွာပင္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးသည္ သူ႔ဘ၀ေပးတာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ ခံယူလ်က္၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္တရားေတာ္မ်ားကို လူသားတို႔ရင္ထဲ ေရာက္ေစလုိ၊ ရေစလုိသည့္ ထက္သန္ေသာ ေစတနာျဖင့္ မိုးကုတ္ရိပ္သာကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း အလြန္အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္လွေပသည္။

ယင္းသုိ႔ ေယာဂီဦးေရ တစ္ႏွစ္တစ္ျခား တုိးတက္မ်ားျပားလာလ်က္ရွိသျဖင့္ တရားစခန္းတြင္းတြင္ ေယာဂီမ်ားေနရာထုိင္ခင္း အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ သာသနာ့ႏုဂၢဟ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔မွလည္း သံုးထပ္ေယာဂီေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ေဆာင္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ၿပီးစီးႏုိင္ေစရန္ အမ်ားေကာင္းမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ပံုတြင္ ျမင္ရသည့္အတုိင္း အေပၚဆံုးအထပ္အထိေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားလွ်င္ ျမန္ျမန္ၿပီးမည္ျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္ႀကဲလွ်င္မူ ၾကံ႕ၾကာေနဦးမည္ျဖစ္သျဖင့္ အလွဴရွင္ ေစတနာရွင္မ်ားအား အထူးဖိတ္ေခၚပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ဆဲသံုးထပ္ေယာဂီေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေရကာတာအုတ္တံတုိင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရဆြမ္းပေဒသာပင္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရေဆးပေဒသာပင္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရ ေရမီးပေဒသာပင္အတြက္ျဖစ္ေစ ေစတနာ သဒၶါအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းလုိပါက ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္ပါ Donate Box တြင္လည္းေကာင္း၊ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သာသနာ့ႏုဂၢဟအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

ေက်းဇူးရွင္အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ဖုန္း- 01-691553

095504156

Leave a Reply