ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ န၀မအႀကိမ္ (၇)ရက္တရားစခန္း

0

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ (၇)ရက္တရားစခန္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန) ၌ ေက်းဇူးရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မူအရ ေရႊအင္ပင္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ၊ အရွင္သဇၨနသာရ၊ အရွင္စႏၵိမာ သစၥာညီေနာင္ဆရာေတာ္သံုးပါး ဦးေဆာင္လ်က္ န၀မအႀကိမ္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တရားစခန္း၀င္လုိသူ ေယာဂီမ်ား ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါၿပီ။

တရားစခန္းရက္- (၂၁-၁၀-၂၀၁၂) တနဂၤေႏြေန႔မွ (၂၇-၁၀-၂၀၁၂) စေနေန႔အထိ

                    ၁၃၇၄-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၆)ရက္မွ (၁၂)ရက္ေန႔အထိ

ေနရာ-           ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

                   ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

ဖုန္း-             ၀၁-၆၉၁၅၅၃ (အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔)

 

န၀မအႀကိမ္ (၇)ရက္တရားစခန္းဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

န၀မအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္း

အ႐ုဏ္ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – အ႐ုဏ္ဆြမ္းတစ္နပ္ (၆၀၀၀၀)က်ပ္

(၂၁-၁၀-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၇-၁၀-၂၀၁၂) ရက္အထိ

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၁-၁၀-၁၂

တနဂၤေႏြ

ဦးညိဳဦး+ေဒၚစန္းစန္းမိသားစု၊ သီရိကန္သာအိမ္ရာ၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာအ၀ုိင္း

၂၂-၁၀-၁၂

တနလၤာ

ေဒၚလွရီ၊ ေဒၚႏြဲ႕၊ ေဒၚတင္ျမင့္၊ အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ား၊ (၅၁)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု

၂၃-၁၀-၁၂

အဂၤါ

ဦးေက်ာ္စုိး+ေဒၚေအးက်င္စိန္မိသားစု၊ စ/၃၉၇၊ ေမဓာ၀ီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၄-၁၀-၁၂

ဗုဒၶဟူး

ဦးေဇာ္ႏုိင္+ေဒၚခိုင္မိသားစု၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕

၂၅-၁၀-၁၂

ၾကာသပေတး

ဦးတက္ၿဖိဳး+ေဒၚစန္းတင့္၊ ထူးကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း

၂၆-၁၀-၁၂

ေသာၾကာ

မိဘႏွစ္ပါးအား ရည္စူး၍ ကုိေက်ာ္ဦး + မစႏၵာ မိသားစု၊ ေျမာက္ဒဂံု

၂၇-၁၀-၁၂

စေန

ေဒၚသန္းသန္းေ႒းႏွင့္အဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္(၃) ေယာဂီမ်ား

၂၈-၁၀-၁၂

တနဂၤေႏြ

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚေသာ္ေသာ္ၿပံဳးမိသားစု၊ ဋ/၉၂၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ရတနာကၽြန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

န၀မအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္း

ေန႔ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – ေန႔ဆြမ္းတစ္နပ္ (၁၂၀၀၀၀)က်ပ္

(၂၁-၁၀-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၇-၁၀-၂၀၁၂) ရက္အထိ

 

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၁-၁၀-၁၂

တနဂၤေႏြ

ဦးစံသိန္းမိသားစု၊ ေရႊေပါက္ကံ

၂၂-၁၀-၁၂

တနလၤာ

ဗုိလ္ႀကီး၀င္းေဇာ္(၄)ႏွစ္ေျမာက္အားရည္စူး၍ ေဒၚမိမိယမင္း၊ သမီး မယြန္းသဒၶါဦးမိသားစု၊ အမွတ္ (၁၃၀၂)၊ (၃၅) လမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာ

၂၃-၁၀-၁၂

အဂၤါ

ဦးေက်ာ္စုိး+ေဒၚေအးက်င္စိန္မိသားစု၊ စ/၃၉၇၊ ေမဓာ၀ီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၄-၁၀-၁၂

ဗုဒၶဟူး

မေမဦးမြန္၊ မေမၾကည္မိုး၊ စ/၆၆၉၊ သုဓမၼာလမ္းမႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၅-၁၀-၁၂

ၾကာသပေတး

ဦးတက္ၿဖိဳး+ေဒၚစန္းတင့္၊ ထူးကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း

၂၆-၁၀-၁၂

ေသာၾကာ

ဦးေက်ာ္လြင္+ ေဒၚစန္းစန္းတင့္မိသားစု၊ ေက်ာ္မင္းဟိန္းစကၠဴစက္၊ ဋ/၆၇၀၊ က႐ုဏာ(၃)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၇-၁၀-၁၂

စေန

ဦးေက်ာ္ေဆြ+ ေဒၚခင္အုန္းျမင့္မိသားစု၊ ေအာင္သေျပ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

န၀မအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္း

ေန႔အခ်ိဳပြဲအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – အခ်ိဳပြဲတစ္ရက္စာ (၃၀၀၀၀)က်ပ္။

(၂၁-၁၀-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၇-၁၀-၂၀၁၂) ရက္အထိ

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၁-၁၀-၁၂

တနဂၤေႏြ

ဦးညိဳဦး+ေဒၚစန္းစန္းမိသားစု၊ သီရိကန္သာအိမ္ရာ၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာအ၀ုိင္း

၂၂-၁၀-၁၂

တနလၤာ

အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ား၊ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ

၂၃-၁၀-၁၂

အဂၤါ

ဦးေက်ာ္စုိး+ေဒၚေအးက်င္စိန္မိသားစု၊ စ/၃၉၇၊ ေမဓာ၀ီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၄-၁၀-၁၂

ဗုဒၶဟူး

 ဦးဖုန္းႏုိင္+ေဒၚခ်ယ္ရီမိသားစု၊ လမင္းအိမ္စားေသာက္ဆုိင္၊ ႀကိဳးတံတား၊ ေျမာကဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္

၂၅-၁၀-၁၂

ၾကာသပေတး

ဦးတက္ၿဖိဳး+ေဒၚစန္းတင့္၊ ထူးကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း

၂၆-၁၀-၁၂

ေသာၾကာ

၂၇-၁၀-၁၂

စေန

ဦး၀င္းလိႈင္+ေဒၚခင္ေမစီမိသားစု၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေရကူး၊ ကမၻာေအး

 

Leave a Reply