ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း

0

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန) ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သင္တန္းကာလ- (၁၅-၃-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၃-၂၀၁၃) ရက္ေန႔အထိ

အခ်ိန္- နံနက္ (၀၈း၀၀)နာရီမွ (၁၀း၀၀)နာရီအထိ

ေနရာ- ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

 

ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းသင္ရင္း ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာတစ္ခ်ိန္ပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးပါမည္။

Leave a Reply