ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ၏ ေမြးေန႔အလွဴေတာ္ ၀ိဇာတမဂၤလာ

0

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ၏ (၄၃)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အလွဴေတာ္ ၀ိဇာတမဂၤလာကို (၉-၇-၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ခမ္းနားထည္၀ါစြာက်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကေစရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ရက္- ၉-၇-၂၀၁၃

အခ်ိန္- နံနက္ (၉း၃၀)နာရီ

ေနရာ- ရတနာဒီပဓမၼာ႐ံု၊ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္

 

အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

ဖုန္း- ၀၁ ၆၉၁၅၅၃၊ ၀၉၅၅၀၄၁၅၆

Leave a Reply