ဓမၼဓဇဇာတ္ေတာ္

0

ေရွးယခင္က ဗာရာဏသီျပည္ ယသပါဏိမင္းႀကီး စုိးစံေတာ္မူေနတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားေလာင္းက ဓမၼဓဇအမည္ရွိတဲ့ ပုေရာဟိတ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဆတၱပါဏိက ဆတၱာသည္၊ စစ္သူႀကီးက ကာဠကအမည္ရွိသတဲ့။

ကာဠကစစ္သူႀကီးက တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာ၌ တာ၀န္ယူလ်က္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ကာ မ်ားမ်ားေပးႏုိင္သူကုိ အႏုိင္၊ မေပးႏုိင္သူကုိ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ ႐ံႈးေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။ အမွန္တရားေပ်ာက္၊ ေငြေနာက္လုိက္ကာ မမွန္သူေတြ ေကာင္းစား အမွားေတြ မွန္ေနတဲ့ ေခတ္ဆုိးႀကီး ႀကံဳေနရတဲ့အခါ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူတို႔ ေခါင္းေထာင္ပလႊား ၀ါၾကြားႏုိင္ၾကၿပီး အမွန္တရား ျမတ္ႏုိးသူတို႔ ေခါင္းငံု႔ အရံႈးေပးေနၾကရရွာတယ္။ ဥပေဒလက္တစ္လံုးၾကားလုပ္ၿပီး ညစ္တဲ့သူႏုိင္ေစ၊ မွန္သူေတြ ႐ံႈးေစဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ည္း ေန႔စဥ္ခ်မွတ္ေနေလရာ တရား႐ံုးေတာ္က အထြက္ ေစာင့္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ မွန္လ်က္နဲ႔ တရား႐ံႈးသြားၾကလို႔ မ်က္ရည္စက္လက္ ငုိထြက္လာၾကတဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရတယ္။ လူညစ္တို႔အုပ္စုကေတာ့ ၿပံဳးလုိ႔ ေပ်ာ္လို႔ ေမာ္လို႔ ၾကြားလုိ႔။ မေကာင္းတဲ့သူေတြ အာဏာရေနခ်ိန္မွာ ေပါင္းစားသူေတြ ေကာင္းစားေနတာ သဘာ၀ပါပဲ။ ဘယ္အလုပ္ဆုိက္ကို လုိခ်င္သလဲ၊ တစ္ေကာင္ေကၽြးလို႔ ရလွ်င္ ေကၽြး၊ ႏွစ္ေကာင္ေကၽြးမွရလွ်င္ ေကၽြးၿပီး ကင္း၀င္ေရး ေဘးကေျမွာင္လုိက္ေနသူေတြက အဆင္သင့္။ ရာထူးတက္ခ်င္လဲ ေပးလုိက္၊ ေကၽြးလုိက္တာနဲ႔ လုပ္သက္ရင့္ေတြထက္ ေက်ာ္တက္သြားတာ။ ကုိယ္လုိခ်င္တာကို အာဏာရွိသူထံ ေပးၿပီး အရယူခ်င္တုိင္း ရေနသျဖင့္ ေငြထုပ္ပုိက္ၿပီး အေခ်ာင္လုိက္ဖို႔ေစာင့္ေနသူေတြအတြက္ ပညာမဲ့လူတန္းစားအစုိးရမ်ိဳး၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္မရွိတဲ့အစုိးရမ်ိဳး သက္ဆိုးရွည္ေလ ေကာင္းေလေပါ့။ ဥပေဒဆိုတာ စာအုပ္ထဲကမွတ္တမ္း၊ အေရးႀကံဳလာေတာ့ ေငြပံုေပးတဲ့ဘက္က အေလးသာေပးလုိက္တာ။ မွန္တဲ့သူက မွားတဲ့သူကုိေတာင္မွ ေတာင္းပန္လုိက္ရေသးတယ္တဲ့။ အဲဒီေခတ္က အျဖစ္သနစ္က အျမင္ကတ္ပုဒ္မကို အဓိကထားတာေလ။ အျမင္ကတ္ရင္ ေသဒဏ္လည္းေပးခ်င္ေပးလုိက္တာပဲ၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ဘာေတြေပါ့ေလ။ လူ႔သက္တမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေထာင္ဒဏ္အထိ အျမင္ကတ္ရင္ ဥပေဒပုဒ္မ မ်ိဳးစံုတပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သတဲ့။

တရား႐ံုးက ထြက္လာတဲ့ အျမတ္ႀကီးစားေတြက ၿပံဳးေပ်ာ္ေမာ္ၾကြားေနၾကၿပီး အမွန္သမား လူေတာ္လူေကာင္းေတြမွာေတာ့ မ်က္ရည္နဲ႔ မ်က္ခြက္၊ ထြက္လာၾကရင္း ဓမၼဓဇပုေရာဟိတ္ႀကီးကို ေတြ႕ေတာ့ `အရွင္တုိ႔လုိ က်ိဳးေၾကာင္းသိျမင္ ပညာရွင္ေတြ ရွိပါလ်က္ ကာဠကစစ္သူႀကီးလာဘ္စားေနတာကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြ မႏွိမ္နင္းႏုိင္ေတာ့ဘူးလား။ ခုေတာ့ ပုိင္ရွင္ေတြက တရား႐ံႈး၊ လုယူသူေတြက တရားႏုိင္နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနတာ၊ တရားဆိုတာကေရာ ရွိေသးလား` ငုိယုိတိုင္တမ္းၾကတဲ့အခါ ဒါဆို ငါကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးမယ္ဟုဆိုကာ အမႈမွန္အတုိင္း ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးလုိက္ပါသတဲ့။ ဒီေန႔ကစၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ တရားေရးမွာ ကာဠကစစ္သူႀကီးအား ကိုင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ ဓမၼဓဇပုေရာဟိတ္ႀကီးက သူကုိယ္တိုင္ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ေပးရေတာ့တယ္။ ကာဠကစစ္သူႀကီးက သူ႔အိပ္ထဲ ပုိက္ဆန္မ၀င္ေတာ့ဘူး။ လာဘ္စားခြင့္ေတြ ျပဳတ္က်သြားေတာ့ ေဒါသျဖစ္ ပုေရာဟိတ္ႀကီးအေပၚ ရန္ၿငိဳးထားကာ ဘုရင့္ထံ မဟုတ္မမွန္ အေကာက္ႀကံၿပီး ဂံုးတုိက္တဲ့အလုပ္ကို စတင္လုပ္ပါေတာ့တယ္။

`မင္းႀကီး၊ ဓမၼဓဇပုေရာဟိတ္ႀကီးက ဘုရင္ျဖစ္ခ်င္စိတ္ေပါက္ေနတာ´ဟု သံေတာ္ဦးတင္ေလရာ ဘုရင္က မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း တစ္ခ်က္ေတာ့ ျငင္းဆုိလုိက္ေသးတယ္။ `မင္းႀကီးမယံုရင္ ပုေရာဟိတ္ႀကီး အလာ ေစာင့္ၾကည့္လုိက္ပါ´ဟု ဆုိသျဖင့္ မင္းႀကီးက ျပဴတင္းကေန လွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ ပုေရာဟိတ္ႀကီးအား ပရိသတ္မ်ားစြာက ၀ုိင္းအံုေနၾကတာကို ျမင္လုိက္သျဖင့္ ဘုရင္ႀကီးလည္း စစ္သူႀကီးစကားကို လက္ခံယံုၾကည္သြားေလေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္သူႀကီး ကေပ်ာင္းကျပန္ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့တဲ့ အမႈေတြအတြက္ လာေရာက္တိုင္ၾကား၊ အမွန္အမွား ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ရန္ ေတြ႕ဆံုၾကသူေတြခ်ည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ လူစုလူေ၀းနဲ႔ စည္း႐ံုးေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ မမွန္မကန္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သူေတြက လူနည္းနည္း စုလုိက္လွ်င္ကိုပဲ သူတို႔အတင္း ေျပာေနတယ္ထင္ေနေတာ့တာေလ။

`စစ္သူႀကီး၊ ဒီပုေရာဟိတ္ႀကီးကို ဘယ္လုိလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ။ သူေတာ့ လူစုေနၿပီ။´ `မင္းႀကီး သတ္ပစ္သင့္ပါေၾကာင္းဘုရား။´

`အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ မထင္ရွားဘဲ ဘယ္လုိလုပ္သတ္ရမလဲ။´ `မင္းႀကီး- ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္သတ္ရင္ အလြယ္ေလး သတ္လို႔ ရေၾကာင္းပါဘုရား။´

`ဘယ္လုိ ဥပါယ္သံုးမလဲ။´ `သူမလုပ္ႏုိင္တာကုိခိုင္း၊ မလုပ္ႏုိင္ရင္သတ္လုိက္ပါ။´

ဟုတ္ၿပီ။ ဒါဆုိ ဒီအႀကံေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး ပုေရာဟိတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚလုိက္တယ္။ `ပုေရာဟိတ္ႀကီး၊ နက္ျဖန္ ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ဥယ်ာဥ္ကစားလုိတယ္။ ဥယ်ာဥ္တစ္ခု နက္ျဖန္အၿပီး တည္ေဆာက္ပါ။ နက္ျဖန္ မၿပီးရင္ ပုေရာဟိတ္ႀကီး အသက္မရွိေတာ့ဘူးလို႔သာ မွတ္ေပေတာ့၊ အမိန္႔ေတာ္။´ ဟု အမိန္႔ထုတ္လုိက္တယ္။ ပုေရာဟိတ္ႀကီးက ပညာရွိ၊ ကာဠကလက္ခ်က္ဆိုတာ သိေနၿပီ။ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင့္အမိန္႔ဆုိေတာ့လည္း လြန္ဆန္လို႔က မရေတာ့ေပ။ သူတို႔က အခုၿပီးဆုိ ၿပီးေအာင္လုပ္ေပးမွ။ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာ အပထား။ ဒါ မျမင္ခ်င္ဘူးဆုိရင္လည္း ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ေပးရသလို ဒီနား ဒါမ်ိဳးေလးေတြ ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေပးရတာ။ အေရွ႕လွည့္မႀကိဳက္ဘူးဆုိလည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ အေရွ႕ဘက္ကပိတ္ အေနာက္ဘက္က အေပါက္ေဖာက္ေပးရတာေလ။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ေတြလက္ထက္မွာ ဘာလုပ္လိုက္လုပ္လုိက္ ဘယ္ဟာမွ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းခ်ည္းပဲ။ အဆင့္အတန္းတို႔ စံခ်ိန္စံၫႊန္းတို႔ဆုိတာေတြကို သူတို႔ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ တန္ခိုးလိုလို ပါ၀ါလိုလို သူတို႔ရဲ႕ အလိုလုိက္ေနတာမ်ိဳးပဲ ႀကိဳက္ေတာ့ ေဘးကလည္း အႀကိဳက္ပဲ လုိက္လုပ္ေပးေနၾကေတာ့တာေပါ့။ ခု လတ္တေလာ ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ ဟုတ္ေနတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒံုရင္းျပန္ေရာက္တာ။ ဒီလုိနဲ႔ ဘယ္ဟာမွ အဆင့္မမီတာေတြစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး တုိးတက္လာတယ္လို႔ လွည့္ဖ်ားေနၾကတာ တိုင္းျပည္နာတာေပါ့။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကထြက္လုိက္တာနဲ႔ နတ္ျပည္ေရာက္သြားသလားထင္ရေလာက္ေအာင္ တိုးတက္ေနတာေတြ ေတြ႕ေနရေလ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ေနာက္ေကာက္က်ေနတာ ပုိသိေလျဖစ္ေနေရာ။ ခုလဲၾကည့္၊ ခ်က္ခ်င္း ဥယ်ာဥ္လုပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ ကရိန္းကလည္း အလံုအေလာက္မရွိ။ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားကလည္း ရွား။ သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးေတြကေတာ့ ေတာထဲသြားတူးရင္ ရပါရဲ႕။ ဘာနဲ႕သယ္ယူမလဲ။ ရွိေစေတာ့။ `အစြမ္းရွိသေလာက္ ႀကိဳးစားပါ့မယ္ မင္းႀကီး´လို႔ပဲ သံေတာ္ဦးတင္ၿပီး အိမ္ျပန္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္စားေသာက္ၿပီး အႀကံထုတ္ရင္း အိပ္လုိက္တယ္။ သိၾကားမင္း ေက်ာက္ဖ်ာပူလာၿပီ။ ဆင္ျခင္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဘုရားေလာင္း ဓမၼဓဇပုေရာဟိတ္ႀကီးရဲ႕ စိတ္အႀကံသိလုိက္ၿပီ။ ဆင္းလာၿပီး ပုေရာဟိတ္ႀကီးထံလာ၊ ဘာေတြႀကံေနလဲဟုေမးၿပီး ငါသိၾကားျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာလုိက္တယ္။ ပန္းၿခံကို ေန႔ခ်င္းၿပီး တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ၀န္ေလးေနေၾကာင္း ေျပာလုိက္ရာ `အဲဒီအတြက္ ဘာမွမပူနဲ႔။ နႏၵ၀န္ဥယ်ာဥ္ စိတၱလတာဥယ်ာဥ္တို႔လို ဖန္ဆင္းေပးမယ္။ ေနရာသာေျပာ။´ `ဘုရင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီး´ဆုိတဲ့အတုိင္း ခ်က္ခ်င္း ဥယ်ာဥ္ႀကီး ၿပီးသြားလုိက္တာ။ ေနာက္ေန႔ `မင္းႀကီး၊ ဥယ်ာဥ္ကစားေတာ္မူႏုိင္ပါၿပီ´ဟု သံေတာ္ဦးတင္လုိက္တယ္။

`စစ္သူႀကီး၊ ဘာလုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲ။´ `ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ရတနာ(၇)ပါးစီျခယ္ထားတဲ့ ေရကန္ႀကီး အတူးခုိင္းလုိက္။´ `ပုေရာဟိတ္ႀကီး၊ ဥယ်ာဥ္နဲ႔လုိက္ဖက္ေအာင္ ရတနာ(၇)ပါး စီျခယ္ထားတဲ့ ေရကန္ႀကီးတူးေပးပါ။ နက္ျဖန္မၿပီးရင္ သင္အသက္မရွိေတာ့ဘူးဟုမွတ္။´ `ႀကိဳးစားပါ့မယ္ မင္းႀကီး။´ ေၾကာက္လို႔သာ ၀န္ခံလုိက္ရတာ၊ တကယ္ေတာ့ ေရကန္တစ္ကန္တူးဖုိ႔ဆုိတာ ဘူဒိုဇာမရွိဘာမရွိနဲ႔ လြယ္တဲ့ကိစၥမွမဟုတ္တာ။ ၿပီးေတာ့ ရတနာကလည္း စီေပးရဦးမတဲ့။ ကုိယ္သံုးဖုိ႔ ရတနာေတာင္မွ အႏိုင္ႏုိင္။ ေရကန္ႀကီး စီဖုိ႔ဆုိတာ ဘယ္မွာ လြယ္ပါ့မလဲ။ ဒါေပမယ့္ သိၾကားမင္းက တာ၀တႎသာနတ္ျပည္က နႏၵာေရကန္ႀကီးႏွင့္ အလားတူ ဖန္ဆင္းေပးလုိက္တာ ခ်က္ခ်င္းၿပီးသြားတယ္။ ေနာက္ေန႔ မင္းႀကီးထံ အပ္ေတာ့ မင္းႀကီးက `စစ္သူႀကီး၊ ဘာလုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲ။´ `ဥယ်ာဥ္ႏွင့္လုိက္ဖက္ေသာ ျပာသာဒ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ အေဆာက္ခုိင္းလုိက္ပါ။´ `ပုေရာဟိတ္ႀကီး၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္လုိက္ဖက္တဲ့ ဆင္စြယ္ျပာသာဒ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ အျမန္ေဆာက္ေစ၊ နက္ျဖန္မၿပီးရင္ေတာ့ ပုေရာဟိတ္ႀကီး အသက္မရွိေတာ့ဘူး။´ `ႀကိဳးစားပါ့မယ္ မင္းႀကီး။´ သိၾကားမင္းကပဲ ဖန္ဆင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘာလုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲဆုိျပန္ေတာ့ ျပာသာဒ္ႀကီးႏွင့္လုိက္ဖက္တဲ့ ပတၱျမားကုိ အထားခုိင္းတယ္။ ဘုရင္ဆုိတာ ဒီလုိပဲ။ သူက ေက်ာက္စိမ္းလိုခ်င္တယ္ဆုိရင္လဲ ယူေပးရတယ္။ သူက ပတၱျမားလုိခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း ယူေပးရတယ္။ မယူေပးရင္ မင္းခ်င္းေတြကုိ အယူခုိင္းတယ္။ အယူခုိင္းလို႔ အဆင္မေျပရင္ ဓားျပအတိုက္ခုိင္းၿပီးမွ ယူတယ္။ ဒါက အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ေတြေပါ့။ သူတို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ သူတို႔ပဲ ဓားျပလုပ္ေနေတာ့ အမႈမွန္ကို ဘယ္တရားသူႀကီးက ေဖာ္ထုတ္ရဲေတာ့မလဲ။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ပလပ္ေပးလုိက္ရတဲ့အမႈေတြက အမ်ားႀကီး။ ခုလဲ ပုိက္ဆန္ေတာ့ မေပးဘူး။ ခုိင္းလုိက္တာက နဲတာမွမဟုတ္တာ။ ပတၱျမားဆုိတာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ရတာမ်ိဳးမွမဟုတ္ဘဲ။ ကံေကာင္းလုိ႔ သိၾကားမင္းကပဲ ဖန္ဆင္းေပးလုိက္တာေၾကာင့္ သက္သာရာ ရခဲ့တယ္။

`စစ္သူႀကီး၊ ဘာလုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲ။´ `သူအလုိရွိတိုင္း ဖန္ဆင္းေပးေနတဲ့ နတ္ရွိေနတယ္။ နတ္မဖန္ဆင္းႏုိင္တာကိုခုိင္းသင့္ေၾကာင္းပါ။´ `နတ္မဖန္ဆင္းႏုိင္တာက ဘာေတြလဲ။´ `အဂၤါ (၄)ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ကုိ အရွာခုိင္းလုိက္ပါဘုရား။´ မင္းႀကီးလည္း ကိုယ္ပုိင္ဦးေႏွာက္က မရွိေလေတာ့ ခိုင္းတဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္ေနေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကမွာ က်ားေတြ ျခေသၤ့ေတြ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ဆုိတာထက္ အသိဉာဏ္မရွိသူက ပိုၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ အသိဉာဏ္မဲ့သူဟာ တိရိစၧာန္ကိုလည္း ဒုကၡေပးႏုိင္တယ္၊ လူကိုလည္း ဒုကၡေပးႏုိင္တယ္။ အသိဉာဏ္မဲ့ေလ ဒုကၡပုိေပးႏုိင္ေလ။ အသိပညာမရွိသူ ရာထူးျမင့္ေလ တုိင္းျပည္ ပုိနစ္နာေလ။ ပညာမဲ့ေတြ ရာထူးအာဏာေကာင္းေကာင္းရေလ တုိင္းျပည္ပိုမို ေအာက္တန္းက်ေလသာျဖစ္တယ္။

ပုေရာဟိတ္ႀကီး ဒီတစ္ခါ အားကုိးရာမဲ့သြားၿပီ။ သိၾကားမင္းကလည္း သူဖန္ဆင္းႏုိင္သမွ် အစြမ္းကုန္ဖန္ဆင္းၿပီး ကူညီေပးခဲ့ၿပီ။ အဂၤါ (၄)ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ဥယ်ာဥ္မွဴးကိုေတာ့ သူလဲ တတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေတြးၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ေတာထဲထြက္လာခဲ့တယ္။ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ၿပီး ေလာကဓံႏွိပ္စက္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသေဘာကို ဆင္ျခင္ေနရင္း သိၾကားမင္းက ေတာလုိက္မုဆုိးအသြင္ျဖင့္ လာေတြ႔ၿပီး ဘာလို႔ ဒီမွာလာေနတာလဲဟု ေမးသျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ ေလာကဓံခံႏုိင္စြမ္းရည္ကို ဆင္ျခင္ေနတာ။ အခု အဂၤါ (၄)ပါးျပည့္စံုတဲ့ ဥယ်ာဥ္မွဴးမရွာႏုိင္ရင္ ေသရမည္ဆုိသျဖင့္ သူတစ္ပါးလက္၌ ေသမည့္အစား ေတာထဲ၌ အစာေရစာအငတ္ခံေသတာက ျမတ္ေသးတယ္ဆုိၿပီး ေတာထြက္လာတာဟု ေျပာျပလုိက္တယ္။ ထိုအခါ သိၾကားမင္းက ငါဥယ်ာဥ္ စသည္ ဖန္ဆင္းေပးၿပီးၿပီ။ ဥယ်ာဥ္မွဴးကုိေတာ့ မဖန္ဆင္းႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လမ္းေတာ့ ညႊန္ေပးလုိက္မယ္။ ဆတၱပါဏိ ဆတၱာသည္သည္ အဂၤါ(၄)ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္လို႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

နန္းတြင္းျပန္၊ ဆတၱပါဏိထံခ်ဥ္းကပ္၊ အေၾကာင္းစံုေမး၊ သိၾကားေျပာျပလုိ႔သိတယ္ဆုိသျဖင့္ ဆတၱပါဏိလည္း ၀န္ခံလုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆတၱပါဏိကို ဘုရင့္ထံအပ္ႏွံလုိက္ပါတယ္။ အဂၤါ(၄)ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္ဆုိ ေျပာစမ္း၊ ဘာေတြလဲဟု မင္းႀကီးေမးသျဖင့္

၁။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျငဴစူျခင္းမရွိ။

၂။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အရက္ေသာက္ျခင္းမရွိ။

၃။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခ်စ္ျခင္းလည္းမရွိ။

၄။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မုန္းျခင္းလည္းမရွိ။ ဒီအဂၤါ(၄)ပါးျဖစ္ေၾကာင္းပါမင္းႀကီးဟု သံေတာ္ဦးတင္သျဖင့္ မင္းႀကီးက ဆက္လက္၍ ဘာေၾကာင့္ ျငဴစူျခင္းမရွိရသလဲဟု ေမးျမန္းေလရာ

ကၽြႏု္ပ္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ဘ၀တစ္ခုက မိဖုရားႀကီးရဲ႕ ျမွဴဆြယ္မႈကို လက္မခံသျဖင့္ မိဖုရားႀကီးကိုယ္တုိင္က ဂံုးတုိက္ေျပာဆုိလာေသာေၾကာင့္ ကိေလသာျဖင့္ ျငဴစူၿပီး ေက်းဇူးရွင္ဘုရားေလာင္းကို ေႏွာင္ဖြဲ႕မိခဲ့ဘူးတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အျဖစ္မွန္သိသျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္မရမခ်င္း ကိေလသာေၾကာင့္ ျငဴစူျခင္း မျဖစ္ပါရေစနဲ႔ဟု အဓိ႒ာန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဘ၀ကစၿပီး ယခုဘ၀အထိ ျငဴစူျခင္းမရွိခဲ့ပါဟု ေျဖလုိက္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ အရက္မေသာက္တာလဲဟုေမးျပန္သျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္ ဗာရာဏသီမင္းျဖစ္ခဲ့စဥ္က အရက္လည္းစြဲ အမဲသားလည္းႀကိဳက္ မေသာက္ရမေနႏုိင္ မစားရမေနႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဥပုသ္ေန႔ အသက္သတ္ခြင့္ပိတ္ထားေလရာ ဥပုသ္ေန႔အတြက္ အမဲသားကုိ အဖိတ္ေန႔က ႀကိဳ၀ယ္ထားရတယ္။ အဲဒီအမဲသားကို လံုၿခံဳေအာင္မထားသျဖင့္ ေခြးတစ္ေကာင္က စားသြားေလရာ ဥပုသ္ေန႔မွာ ပြဲေတာ္တည္စရာ အမဲသားမရွိ။ စားေတာ္ခ်က္က မိဖုရားႀကီးႏွင့္တုိင္ပင္ရာ မင္းႀကီးက သားေတာ္ေလးအား အလြန္ခ်စ္တယ္၊ သားေတာ္ေလးေပးထားခ်ိန္ သားေတာ္ေလးနဲ႔ ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ပြဲေတာ္ကုိယူခဲ့။ ဒါဆို သူ အမဲဟင္းကို ေမ့ေနမွာပါဟု အႀကံေပးသျဖင့္ ေျပာသည့္အတုိင္းလုပ္ရာ မင္းႀကီးလည္း သားေတာ္ေလးကို ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈပ္ေနစဥ္ ပြဲေတာ္ေရာက္လာသျဖင့္ ဘယ္မလဲ အမဲသားဟုေမးေလေတာ့၏။ အေၾကာင္းစံု ေလွ်ာက္တင္လုိက္ေသာအခါ မင္းႀကီးသည္ အမူးလြန္လို႔ အလြန္မူးေနခုိက္အမဲသားက ဒါေလာက္ရွားရသလားဟုဆုိကာ သားေတာ္ေလးအား လည္ကို လိမ္ခ်ိဳးၿပီး ေရာ့ ဒါအမဲသားပဲ။ သြား ျမန္ျမန္ခ်က္ခဲ့ဟု ေစလုိက္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ခ်က္ေပးလုိက္ရာ မင္းႀကီး အားရပါးရ စားေလေတာ့၏။ ေနာက္ေန႔ နံနက္လင္းခ်ိန္တြင္ သားေတာ္ေလးကို ေမးေတာ့မွ မိဖုရားႀကီးက ငိုယိုၿပီး ေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ ေသာကမီး အႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းခံရကာ ငါ ဒီေသရည္အရက္ေၾကာင့္ ခုလိုျဖစ္ရတာပဲဆိုၿပီး ဒီေန႔ကစၿပီး အရဟတၱဖိုလ္မေရာက္မခ်င္း အရက္မေသာက္ေတာ့ဟု အဓိ႒ာန္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေသာက္ေတာ့တာဟု ဆို၏။

ဘာေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းမရွိသလဲဟု ေမးသျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗာရာဏသီျပည္ ကိတ၀ါမင္းျဖစ္ခဲ့စဥ္က သားေတာ္ေလးဟာ ပေစၥကဗုဒၶါရဲ႕ သပိတ္ကို ခြဲၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီသားေတာ္ရဲ႕ ေသဆံုးျခင္း၊ ေသၿပီးေနာက္ဘ၀အတြက္ စုိးရိမ္ေသာက အလြန္ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ ဒီေသာကဟာ အခ်စ္ေၾကာင့္ ေရာက္ရတဲ့ေသာကပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ေသာကကိုျဖစ္ေစတဲ့ အခ်စ္မ်ိဳးကုိ အရဟတၱဖိုလ္မေပါက္မခ်င္း မခ်စ္ပါရေစနဲ႔ေတာ့ ဟုအဓိ႒ာန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုးအေပၚ၌ အခ်စ္ဆုိတာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ မုန္းျခင္းမရွိသလဲဟုေမးသျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အရကမည္ေသာ ရေသ့ဘ၀က ေမတၱာစ်ာန္ကို (၇)ႏွစ္ၾကာေအာင္ ပြားျမားခဲ့ဘူးတယ္။ အဲဒီေမတၱာစ်ာန္ေၾကာင့္ပဲ ကပ္(၇)ကပ္ၾကာေအာင္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ေမတၱာအားေကာင္းေနသျဖင့္ ေဒါသအားနဲကာ စိတ္ဆိုးျခင္း ျပစ္မွားျခင္း မုန္းျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါဘူးဟု သံေတာ္ဦးတင္လုိက္တယ္။

မင္းႀကီးသည္ အဂၤါ(၄)ပါးကို သေဘာက်၊ စစ္သူႀကီးရဲ႕ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ၊ ဘုရားေလာင္း ဓမၼဓဇပုေရာဟိတ္အား ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈေတြလည္း ေပၚလြင္လာသျဖင့္ ေနာက္က မွဴးမတ္ဗုိလ္ပါအေပါင္းအား အရိပ္အကဲျပလုိက္ေလရာ စစ္သူႀကီး ကာဠကကို လက္ႏွစ္ဖက္မွ ဖမ္းခ်ဳပ္လ်က္ နန္းေတာ္ေပၚမွ ဆြဲခ်ကာ ေအာက္ေရာက္လွ်င္ ေတြ႔ရာလက္နက္ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း႐ုိက္ႏွက္ ပုတ္ခတ္ၾကရင္း အဲဒီမွာပင္ စစ္သူႀကီး အသက္ထြက္သြားရရွာေလတယ္။ သူမ်ားမေကာင္းႀကံ ကုိယ့္ေဘးဒဏ္ထိဆိုတဲ့အတိုင္း သူတစ္ပါးအား အေၾကာင္းမဲ့ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈေတြ အထမေျမာက္ခင္မွာပဲ သူ႔အတြက္ ကံၾကမၼာငင္သြားရရွာေလတယ္။

ဒီဇာတ္ေတာ္က မလိုမုန္းထား ဂံုးေခ်ာစကားေၾကာင့္ လူတစ္ဘက္သား ထိခိုက္နစ္နာပံု၊ သူတစ္ပါးအား ဒုကၡေပးလွ်င္ ကိုယ့္အတြက္ မၾကာမတင္မွာပဲ ၀ဋ္ဆုိတာ ျပန္လည္လာတတ္ပံု၊ အာဏာရွင္ ဘုရင္တို႔ရဲ႕ မုိက္႐ူးရဲ လုပ္တတ္ပံု၊ ျငဴစူျခင္းအျပစ္၊ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းအျပစ္၊ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းတို႔၏ အစြန္းႏွစ္ဘက္တုိ႔ကုိပါ ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ျပထားတဲ့ ဇာတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

(ဓမၼဓဇဇာတ္)

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

Leave a Reply