ျမကႊ်န္းသာ မုိးကုတ္ရိပ္သာ (၂၃) ၾကိမ္ေျမာက္ (၇)ရက္စခန္း

0

ျမကၽြန္းသာ မိုးကုတ္ရိပ္သာ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ (၇) ရက္တရားစခန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တရားစခန္း၀င္လုိသူေယာဂီမ်ား ယေန႔ ညေန (၅)နာရီအေရာက္ ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ (ေရႊအင္ပင္ဆရာေတာ္) ကုိယ္ေတာ္တုိင္ တရားျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားစခန္းရက္- (၂၁-၁-၂၀၁၅)မွ (၂၇-၁-၂၀၁၅) ရက္အထိ (၇)ရက္ျပည့္စခန္း

ေနရာ- ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 

လွဴဒါန္းလုိပါက

အ႐ုဏ္ဆြမ္းတစ္နပ္ (၈၀၀၀၀)က်ပ္

ေန႔ဆြမ္းတစ္နပ္ (၁၆၀၀၀၀)က်ပ္

အ႐ုဏ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေန႔အခ်ိဳပြဲ တစ္နပ္ (၄၀၀၀၀)က်ပ္

ေရခဲမုန္႔ တစ္ရက္ (၆၀၀၀၀)က်ပ္

 

ထုိ႔အျပင္ ယခုတရားစခန္းၿပီးလွ်င္ သစၥာေယာဂီေဆာင္ႀကီးကို အဆင့္ျမင့္ေယာဂီေဆာင္အေနျဖင့္ သံုးထပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ နည္းမ်ားမဆုိ (၇)ရက္သားသမီးမ်ား မည္သူမဆုိ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

အခန္းလုိက္လွဴဒါန္းလုိပါကလည္း ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာပါ၀င္ၿပီး (၁၂)ေပ (၁၆) အက်ယ္တစ္ခန္းလွ်င္ သိန္း (၅၀)က်ပ္ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ တရားပတ္တုိင္းတြင္ တရားစခန္း၀င္မည့္ အခန္းအလွဴရွင္မ်ားအား မိမိတုိ႔အခန္းတြင္ သီးျခားေနထုိင္ခြင့္ေပးပါမည္။

သစၥာေယာဂီေဆာင္ေဆာက္မည့္ေနရာ ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိေသာ ေရကန္ကုိလည္း ေပ (၄၀) ေပ (၃၀) ပတ္လည္ အနက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအပါအ၀င္ (၆)ေပ RC အုတ္ပတ္လည္ စီ၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေရကန္အတြက္လည္း ကံျပင္သည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကံျမင့္ေအာင္ ကံျမွင့္သည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ဘ၀ကံဇာတာေတြေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ စန္းလာဘ္ေတြ ပြင့္သည္ထက္ပြင့္ေအာင္ ကံဖြင့္ေပးသည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း လွဴဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္းကုိလည္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ေရကန္ Project တစ္ခုလံုးကုိလွဴဒါန္းလုိပါက သိန္း (၅၀) က်ပ္ ကုန္က်မည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္မႈအရ သိရသည္။ တစ္ကန္လံုးျပင္ဆင္စရိတ္မႏုိင္ပါက တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ယင္းေရကန္အလယ္တည့္တည့္တြင္ နဂါး႐ံုဘုရားရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရကန္ျပင္သည္ႏွင့္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ နဂါး႐ံုဘုရားကုိလည္း ျပင္ၿပီးျဖစ္ပါမည္။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

ပဓာနနာယက ကမၼ႒ာနာစရိယဆရာေတာ္

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္း- ၀၉၅၅၀၄၁၅၆

 

 

Leave a Reply