(၂၃)ႀကိမ္တရားစခန္း အာဟာရအလွဴရွင္မ်ား

0

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ (၇)ရက္တရားစခန္း အာဟာရအလွဴရွင္မ်ား

(၂၁-၁-၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွ (၂၈-၁-၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ

 

၁။ (၂၁-၁-၂၀၁၅) ပထမေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္း – ေဒၚသန္းအိမိသားစု၊ (ဌ/၁၇၆)၊ ေခမာ (၃)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

ေန႔ဆြမ္း- ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ားအဖြဲ႕

 

၂။ (၂၂-၁-၂၀၁၅) ဒုတိယေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္း-ေဒၚလွရီ၊ ေဒၚႏြဲ႕၊ ေဒၚတင္ျမင့္မိသားစု၊ ေျမာက္ဒဂံု

ေန႔ဆြမ္း-ေမာင္ေနလင္းစုိး + မမိုးမုိးထြန္း မဂၤလာဦးဆြမ္းကပ္၊ (၅၁)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု

ေရခဲမုန္႔- ဦးလွေထြး + ေဒၚ၀င္းျမင့္မိသားစု၊ (ည/၇၆၃)၊ ေ၀ဘာဂီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

 

၃။ (၂၃-၁-၂၀၁၅) တတိယေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္း – ျမကၽြန္းသာမိုးကုတ္ရိပ္သာ အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ားအဖြဲ႕

ေန႔ဆြမ္း-ကုိေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ + မခင္ေမၾကဴမိသားစု၊ အမွတ္ (၁၅/၅၅၈)၊ အင္း၀လမ္း၊ ေရႊေပါက္ကန္

ေရခဲမုန္႔-ကုိေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ + မခင္ေမၾကဴမိသားစု၊ အမွတ္ (၁၅/၅၅၈)၊ အင္း၀လမ္း၊ ေရႊေပါက္ကန္

 

၄။ (၂၄-၁-၂၀၁၅) စတုတၳေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္း – ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ + ေဒၚေသာ္ေသာ္ၿပံဳးမိသားစု၊ ၿခံ (၉၂)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

ေန႔ဆြမ္း-ရဲမွဴးျမင့္ေမာင္ + မသိမ့္ထူးအိမ္တို႔၏ မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးအလွဴ၊ (၈)မုိင္၊ မရမ္းကုန္း

ေရခဲမုန္႔-ရဲမွဴးျမင့္ေမာင္ + မသိမ့္ထူးအိမ္၊ (၈)မုိင္၊ မရမ္းကုန္း

 

၅။ (၂၅-၁-၂၀၁၅) ပဥၥမေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္း –မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ခင္ပြန္း ဦးသန္းျမင့္အားရည္စူး၍ ေဒၚခင္ဥမိသားစု၊ (ဋ/၄၆၆)၊ ေမတၱာ (၃)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

ေန႔ဆြမ္း-ေအာင္ေအာင္ကုိကို + မသန္႔ဇင္ေအး မဂၤလာဦးဆြမ္းကပ္အလွဴ၊ (၄၉)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

ေရခဲမုန္႔-ျမကၽြန္းသာမိုးကုတ္ရိပ္သာ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕

 

(၆) (၂၆-၁-၂၀၁၅) ဆ႒မေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္း –ဦးေမာင္ညိဳႏွင့္အဖြဲ႕၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

ေန႔ဆြမ္း-(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္တရားစခန္း၀င္ေယာဂီမ်ား၊ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

 

(၇) (၂၇-၁-၂၀၁၅) သတၱမေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ အခ်ိဳပြဲ-ဦးတင္ေမာင္ + ေဒၚခင္ဖုန္း၊ ဦးေမာင္၀င္း + ေဒၚသိန္းသိန္း၊ ရာဇသႀကၤန္လမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

ေန႔ဆြမ္း-ေမာင္ျဖစ္သူ ဦးစုိင္းမ်ိဳးေက်ာ္ (၄၃)ႏွစ္အားရည္စူး၍ ဦးေနလင္း + ေဒၚနန္းေကသီ၊ သား ေမာင္ေမာင္ျမင့္ျမတ္မိသားစု၊ (ဆ/၃၉၁)၊ သုနႏၵာ (၉)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ

 

(၈) (၂၈-၁-၂၀၁၅) အထြက္ေန႔

အ႐ုဏ္ဆြမ္း –ကုိေ၀ဇာထြန္း + မ၀င္းသိဂႌမာမိသားစုႏွင့္ မေမသီရိလိႈင္ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႈ၊ ၿခံ (၉၂)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply