အပါယ္တံခါးပိတ္

0

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ ရဟန္းေတြကို ငရဲျပည္ေခၚသြားၿပီး မဟာပရိဠာဟငရဲကုိ ျပေတာ္မူပါတယ္။ ငရဲမီးတဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ မဟာပရိ္ဠာဟငရဲကုိျပၿပီး “ရဟန္းတုိ႔ မဟာပရိဠာဟငရဲဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ျမင္တာနဲ႔ မ်က္စိပ်က္တယ္၊ ငရဲသားေတြ ပူလြန္းလို႔ေအာ္ၾကတဲ့အသံေတြၾကားလုိက္တယ္ဆုိရင္လည္း ၾကားတာနဲ႔ အဲဒီနား ပ်က္တယ္။ ငရဲမီးနဲ႔ ေလာင္ၿမိဳက္လို႔ထြက္လာတဲ့အေညွာ္နံ႔ေတြကို နံလုိက္ရင္လည္း အဲဒီႏွာေခါင္း ပ်က္တယ္။ အဲဒီငရဲမီးနဲ႔ လွ်ာနဲ႔ထိလိုက္ရင္လည္း အဲဒီလွ်ာ ပ်က္တယ္။ ကိုယ္နဲ႔ထိရင္ ကုိယ္ပ်က္တယ္။ ဒီေလာက္အထိ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ႀကီးတဲ့ ေၾကာက္စရာရွိေသးတယ္။ အဲဒါ သစၥာမသိတာပဲ။ သစၥာမသိတဲ့ဒုကၡက ဒီထက္ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္”တဲ့။ သစၥာမသိျခင္းေၾကာင့္ ဒီငရဲေတြ က်ေရာက္ရတာ။ သစၥာသိရင္ က်စရာ မရွိပါဘူး။ ငရဲက်ရတာလည္း သစၥာမသိလို႔။ လူျဖစ္ရတာကလည္း သစၥာမသိလို႔။ နတ္ျဖစ္ရတာကလည္း သစၥာမသိလို႔။ ဒါေၾကာင့္ သစၥာမသိျခင္းဟာ ေၾကာကစရာအေကာင္းဆံုးပဲလုိ႔ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္းကံေတြလုပ္ေနၾကတာဟာလည္း သစၥာမသိလုိ႔ပါပဲ။ ဇရာျဖစ္ေၾကာင္းကံေတြလုပ္ေနၾကတာကလည္း သစၥာမသိလုိ႔၊ မရဏျဖစ္ေၾကာင္းကံေတြလုပ္ေနၾကတာကလည္း သစၥာမသိလုိ႔။ ဒီကံေတြကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာက ကိေလသာ။ ကိေလသာ (၁၀)ပါးရွိေသာ္ျငားလည္း အပါယ္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တရားေတြက ဒိ႒ိနဲ႔ ၀ိစိကိစၧာကိေလသာေတြပါပဲ။ ဒီထဲမွာေတာင္မွ ၀ိစိကိစၧာက ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ အလုိလို ျပဳတ္သြားတာ။ ဒီေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုး သတ္ရမွာသည္ ဒိ႒ိပဲ။ ဒီ ဒိ႒ိ ခႏၶာမွာကပ္ပါတယ္။ ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္း ခႏၶာျဖစ္က်ိဳးမသိလုိ႔ပဲ ဒိ႒ိကပ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိခြာခ်င္ရင္ ခႏၶာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိေအာင္လုပ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ဉာဏ္ကို ခႏၶာထဲမွာ စိုက္ၿပီး ခႏၶာက ျပတာကုိပဲ ေသေသခ်ာခ်ာသိေအာင္လုပ္ေပးရတယ္။ ခႏၶာက မျပတာေတြ အပိုေတြကို သိမေနပါနဲ႔။ ခႏၶာက သူ႔ရွိတဲ့ ဒုကၡေတြသာ ျပေနပါတယ္။ သူ႔မရွိတာ ဘာတစ္ခုမွ မျပဘူး။ သူ႔ရွိတာက ႐ုပ္လည္း မၿမဲဘူး၊ ျဖစ္ၿပီးပ်က္။ ေ၀ဒနာလည္း မၿမဲဘူး ျဖစ္ၿပီးပ်က္၊ သညာလည္း မၿမဲဘူး ျဖစ္ၿပီးပ်က္၊ သခၤါရလည္း မၿမဲဘူး ျဖစ္ၿပီးပ်က္၊ ၀ိညာဏ္လည္း မၿမဲဘူး ျဖစ္ၿပီးပ်က္။ ဒုကၡသစၥာေတြခ်ည္းပဲလုိ႔ ျပေနတာ။ ဒီအရွိသေဘာတရားေတြ အမွန္အကန္ ဉာဏ္နဲ႔ျမင္ေအာင္ၾကည့္ေနရင္ ဘယ္အရာမွ “ငါ့ကုိယ္ ငါ့ဟာ ငါ့ဥစၥာ”လို႔ စြဲေနစရာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ ငါ့႐ုပ္ ငါ့လက္ ငါ့ေခါင္း ငါ့ေျခ ငါ့ခါး ငါ့စိတ္ ငါ့အနာ စသည္ျဖင့္ အရာရာ ခႏၶာအမွန္မျမင္ဘဲ ဒိ႒ိစြဲျဖင့္ လုိက္ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခႏၶာက ျပတာမျမင္ဘဲ ခႏၶာက မျပတာသာ ျမင္ေနေတာ့တာပါပဲ။ ခႏၶာက မျပတာေတြ ျမင္ေနရင္ မရွိတာေတြကို အရွိထင္ေနေတာ့တယ္ေလ။ ဒါဟာ တစ္သံသရာလံုးက ဒီလို အထင္အျမင္အယူအဆေတြနဲ႔ ေနလာခဲ့ၾကတာ။ ခုလဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒါကို ဒိ႒ိအယူစြဲလုိ႔ ေခၚတယ္။ ဒီ ဒိ႒ိအယူစြဲရွိေနသေရြ႕ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အပါယ္နဲ႔ အုိးစားမကြဲေသးဘူး။ ကံေကာင္းလုိ႔ လူျဖစ္ေနလဲ ခဏပဲ။ ေနာက္က်ရင္ ဒိ႒ိက အပါယ္ဆြဲခ်အံုးမွာ။ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ ဒီကံကုိ (ဒိ႒ိ)ကိေလသာက စီမံေနတာေလ။ ဒိ႒ိက စီမံခံရလွ်င္ အပါယ္ေလးဘံု တန္းေရာက္တာပဲ။ ဒိ႒ိ မႏိုင္လို႔ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ရတဲ့ ကုသိုလ္ကံက စီမံေနေသးရင္ေတာ့ အထက္သံသရာမွာ က်င္လည္ႏုိင္တာေပါ့။ အထက္သံသရာက်င္လည္ခြင့္ရလည္း ကုသုိလ္ကံစြမ္းအားကုန္တာနဲ႔ ဒိ႒ိလက္ထဲျပန္ေရာက္၊ ေအာက္ျပန္ဆြဲခ်တာ ခံရမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိမျပဳတ္ေသးသေရြ႕ အပါယ္အေရး စိတ္မေအးရေသးဘူးသာမွတ္။

ဒိ႒ိကုိ အသိဉာဏ္နဲ႔လည္းျဖဳတ္၊ အပြားဉာဏ္နဲ႔လည္းျဖဳတ္၊ ေနာက္ဆံုး အပါယ္ဉာဏ္နဲ႔ျဖဳတ္လုိက္ရင္ ဒိ႒ိတရားက ျခယ္လွည္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ေရွးဦးစြာလုပ္ရမွာက ဒိ႒ိျဖဳတ္ေပးတဲ့ တရားကို မ်ားမ်ားနာၾကားၿပီး ဒိ႒ိျပဳတ္တဲ့အလုပ္ အပြားအလုပ္ကို လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ အပြားဉာဏ္နဲ႔ခြါလုိ႔ ကုိယ့္ဉာဏ္ရင့္သန္လာခဲ့ရင္ တစ္ဘ၀ႏွစ္ဘ၀ အပါယ္မက်ပါဘူးလို႔ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ အပြားဉာဏ္ရင့္သန္လို႔ အဲဒီ၀ိပႆနာဉာဏ္မေမ့မေပ်ာက္နဲ႔ ေသသြားရင္ေတာ့ နတ္ျပည္ေရာက္တယ္၊ နတ္ျပည္ေရာက္ၿပီး တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းနဲ႔ ေသာတာပန္တည္တယ္လို႔ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကလည္း ေသာတာႏုဂတသုတ္မွာ အာမခံေတာ္မူထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိျပဳတ္ခ်င္ရင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေၾကာင္းက်ိဳးနားလည္ရမယ္၊ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရမယ္၊ ျမင္ေအာင္ ၀ိပႆနာပြားရမယ္။ ဒါဆုိရင္ သစၥာသိမယ္။ သစၥာသိတာနဲ႔ ဒိ႒ိကြာေတာ့တာပဲ။ ဒိ႒ိကြာရင္လည္း အပါယ္တံခါးပိတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ကုိယ့္ကုိယ္ကို သနားရင္ သစၥာသိေအာင္လုပ္ပါ”လို႔ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးမိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ သစၥာသိေအာင္လုပ္မွ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကယ္တင္ရာက်မယ္။ ကိုယ့္ဘ၀ အပါယ္ေဘးက စိတ္ေအးရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္ရာမက်ဘဲ ႏွစ္ရာက်လိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ကယ္တင္ႏုိင္တာ သစၥာသိတဲ့မဂ္ဉာဏ္မွတစ္ပါး အျခားမရွိဘူး “ဧကာယေနာ အယံ ဘိကၡေ၀ မေဂၢါ”။

သစၥာသိလို႔ မဂ္ဉာဏ္ရၿပီဆုိေတာ့လည္း ကုိယ့္အတြက္ က်ိန္းေသေရာက္မွာ ေသခ်ာေနတဲ့ ငရဲေဘးကေတာင္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တယ္။ ကုိယ့္ကို ငရဲပို႔မယ့္ အပါယ္ပို႔မယ့္ ဒိ႒ိကို ဒီလူ႔ျပည္ကေန ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ သတ္ပစ္လုိက္ျပန္ေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ ေပၚေနတဲ့ ဒယ္အုိးေတြ ငရဲမီးေတြ ဘာေတြ အကုန္ ဒီက ဒိ႒ိျဖဳတ္လုိက္တာနဲ႔ အၿပီးပိုင္ ၿငိမ္း အၿပီၤးပိ္ုင္ သိမ္းသြားတာပဲ။ အရွင္အဂၤုလိမာလဟာ လူေပါင္း မ်ားစြာ သတ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါအတြက္ သူ ခႏၶာနဲ႔ အပါယ္မွာ ဘ၀မ်ားစြာ ေပးဆပ္လုိ႔ေတာင္ ေက်ဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ ဒါေလာက္ မ်ားျပားတဲ့ ဆုိးေမြ ၀ဋ္ေၾကြးေတြကုိ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ကျဖတ္ခ်လုိက္တာ သူဟာ အပါယ္တံခါး ပိတ္႐ံုတင္ေတာင္မကဘူး။ နိဗၺာန္အထိ ခ်က္ခ်င္းမ်က္ေမွာက္ျပဳသြားႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ဘုရားတည္းဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္းရင့္မႀကီးႏွင့္ေတြ႕လုိ႔ေပါ့။ မေတြ႕လုိ႔ကေတာ့ ဒီဉာဏ္ ဘယ္လုိလုပ္ ရႏုိင္ပါ့မလဲ။

ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္၊ ခႏၶ၀ဂၢအ႒ကထာမွာ လာတဲ့ မိလက မုဆုိးႀကီးအေၾကာင္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ သူဟာ မုဆုိးဘ၀နဲ႔ ေရရွည္အသက္ေမြးလာခဲ့တာ။ ေတာထဲမွာ ေက်ာ့ကြင္း (၁၀၀)၊ ေက်ာက္ဘိ (၁၀၀) “အဒူဟလသတ” ေဆာင္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ေနတာေပါ့။ ဒါဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ မလုပ္အပ္မလုပ္ထုိက္တဲ့အလုပ္ေတြပဲေလ။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားက လူေတြမလုပ္ထိုက္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈႀကီး ငါးမ်ိဳးေတာင္ေဟာထားတာပဲ။

၁။ သတၳ၀ါဏိဇၨ- လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ကုန္သြယ္ျခင္း။

၂။ သတၱ၀ါဏိဇၨ-လူကုန္ကူးျခင္း။

၃။ ၀ိသ၀ါဏိဇၨ- အဆိပ္ကုန္ ပိုးသတ္ေဆးစတာေတြ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။

၄။ မံသ၀ါဏိဇၨ- သားငါးေမြးျမဴၿပီး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ၾကက္ေမြးျမဴေရး၊ ၀က္ေမြးျမဴေရး၊ ငါးေမြးျမဴေရးစသည္ျပဳလုပ္ၿပီး သားငါးေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ိဳးေတြအကုန္ေပါ့။

၅။ မဇၨ၀ါဏိဇၨ- ေသရည္အရက္ မူးယစ္ေသစာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။

ဒီလုပ္ငန္းေတြမလုပ္ဖို႔ ဘုရားရွင္တားျမစ္ထားတာက လူသားတို႔ဘ၀ နစ္မြန္းမွာစိုးလို႔ပါ။ မလုပ္နဲ႔ဆိုတာ လုပ္ရင္ ဘုရားလည္း မကယ္ႏုိင္ဘူး၊ ေဆြးမ်ိဳးမိဘလည္း မကယ္ႏုိင္ဘူး။ တကယ့္အေရး တကယ့္ေဘးမွာ ဘယ္ေသြး ဘယ္သားမွ မကယ္ႏုိင္ဘူး။ ကုိယ့္ရွိတဲ့စီးပြားကလည္း မကယ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ္လုပ္ ကုိယ္ခံရဖို႔သာရွိေတာ့တယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ေတာထဲ သူ႔ေက်ာ့ကြင္းေထာင္ရာ ဘိေထာင္ရာ စားက်က္နယ္ေျမသြားၾကည့္ မိလာတဲ့ ငွက္ေလးေတြ အေကာင္ေလးေတြထဲက သူစားလုိတဲ့အေကာင္ အေမြးႏုတ္ မီးကင္ စားၿပီး ေရဆာလာတာေပါ့။ ေတာထဲမွာ ဘယ္မွာမွ ေသာက္ေရရွာမရတာနဲ႔ ေရလွည့္ရွာရင္း ေတာေက်ာင္းအနားေရာက္သြား၊ ေတာေက်ာင္းဆရာေတာ္က လမ္းေလွ်ာက္ေနတာ။ သူက ေရအုိးလွမ္းျမင္လုိက္တာနဲ႔ ေရအုိးဆီ အေျပးသြားၿပီး ေရခြက္ကုိင္၊ ေရအုိးဖုံးဖြင့္ ေရကို အားရပါးရ ခပ္လုိက္တာ။ ေရက တစ္စက္မွ မရွိဘဲ ေရခြက္နဲ႔ ေရအုိးနဲ႔တုိ္က္တဲ့အသံပဲ “ဂေလာင္”ဆုိၿပီး ၾကားလုိက္ရတယ္။ ဒါနဲ႔ စိတ္တိုၿပီး “ဒီဘုန္းႀကီးႏွယ္၊ ပ်င္းလုိက္တာ။ သူမ်ားလွဴတဲ့ဆြမ္းေတြ အလကားစားထားၿပီး ဒီေရအုိးေလးမွ ေရေလာင္းေဖာ္မရဘူး”ဆုိၿပီး အျပစ္တင္တာ။ အဲဒါကုိ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ဆရာေတာ္က ၾကားေတာ့ “ဒီလူ ဘာေတြေျပာေနပါလိမ့္မလဲ။ ငါ မနက္ကမွ ေရအျပည့္ျဖည့္ထားတာပါ”လို႔ ေတြးၿပီး အဲဒီဒကာနား သြား။ “ဘာျဖစ္တာလဲ”။ “ေရေသာက္ခ်င္လုိ႔ပါဘုရား”။ “ေသာက္ေလ။ အုိးထဲမွာ ေရေတြ ရွိသားပဲ”။ “ဘယ္ကရွိရမွာလဲ။ ေရတစ္စက္မွမရွိဘူး”။ “ဒကာ ငါခပ္ေပးမယ္၊ ၾကည့္”ဆုိၿပီး ဆရာေတာ္က အုိးထဲက ေရကုိ သူကုိယ္တိုင္ သူ႔ေရွ႕မွာ ခပ္ေပးလုိက္တာ၊ ခြက္ထဲမွာ ေရေတြက အျပည့္။ ဒီလိုုပဲ အကုသုိလ္ကံႀကီးလာၿပီဆုိရင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ အကုန္ေပ်ာက္တာ။ ထီေပါက္ၿပီး လက္မွတ္ေပ်ာက္သလုိမ်ိဳးေပါ့။ အကုသုိလ္ကံက လုိက္ႏွိပ္စက္ေနၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိမွ ေရွာင္လုိ႔တိမ္းလို႔မရေအာင္ ဒုကၡေတာထဲ ပက္ပင္း တုိးရတာေတြလည္း ေလာကမွာရွိတယ္ေလ။ ေဘးၾကပ္နာမ္ၾကပ္တို႔၊ ေရွ႕တုိးထမ္းပိုး ေနာက္ဆုတ္ လွည္းထုတ္တို႔ ဘာတုိ႔ ညာတို႔ေပါ့။ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ကုန္းရြာက ဦးေရႊေတာင္၊ ရန္ကုန္သြားဘုရားဖူးတာ။ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚေရာက္လ်က္နဲ႔ ေရႊတိဂံုဘုရားကုိ မျမင္ခဲ့ရဘူးတဲ့။ ဘုရားလည္းေရာက္တယ္၊ မ်က္စိလည္း ေကာင္းတယ္၊ ဘုရားလည္းရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပုိ႔ေပးတဲ့လူက ျပတာကို သူက မျမင္တာ။ ဒီလိုမ်ိဳးေပါ့။ အခု ဒီမွာလည္း မိလကခမ်ာ ေရရွိလ်က္ ေရမေတြ႕ရဘူးေလ။

ဒီေတာ့မွ မိလကမုဆုိး သံေ၀ဂရသြားတာ။ ထိတ္လန္႔သြားတာ။ “ငါ့အကုသုိလ္ေတြက အေတာ္ႀကီးေနပါလား။ ေရေတြ ရွိေနတာေတာင္မွ ငါ့အတြက္ ေပ်ာက္ေနပါေပါ့လား”လုိ႔ေတြးၿပီး ဆရာေတာ္ထံ ကုိရင္ႀကီး၀တ္ခြင့္ေတာင္းတယ္။ ဆရာေတာ္ကလည္း ကုိရင္၀တ္ေပးၿပီး တရားအားထုတ္ခုိင္းတယ္။ သမာဓိထူေထာင္နည္း၊ ျဖစ္ပ်က္႐ႈနည္းေတြ သင္ေပးတာေပါ့။ သင္ေပးထားေသာ္လည္း သူဟာ သူအမဲလိုက္စဥ္က အေၾကာင္းအရာေတြပဲ နိမိတ္ျပန္ထင္ေနတယ္။ ေက်ာ့ကြင္းေတြ ဘိေတြ ေထာင္ခဲ့တာေတြ ျပန္ျမင္ေနတယ္။ ျပန္ျမင္ေနၿပီး ခႏၶာကုိယ္ေတြကလည္း ပူေလာင္လာတယ္။ ငရဲမီးေတြ လာမိတ္ဆက္ေနတာေလ။ လက္ရွိခႏၶာမွာ အပူေတြ တဟပ္ဟပ္ လာလာထိသလိုသာ ခံစားေနရတာ။ သမာဓိက လံုး၀မရဘူး။ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔ ေနေနသာသာ။ ဒါနဲ႔ “ငါေတာ့ မထူးပါဘူး၊ အရင္အလုပ္သာ ျပန္လုပ္ေတာ့မယ္”လို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆရာေတာ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္၊ လူထြက္ခြင့္ေတာင္းတယ္။ ဆရာေတာ္က ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးဆုိေတာ့ သိေနတယ္။ “ဒီကုိရင္ႀကီး ဒီအတိုင္းသာဆုိ ငရဲအုိးထဲ ေဇာက္ထုိးက်ေတာ့မွာပဲ”လုိ႔ေတြးၿပီး “ေအး လူထြက္ခ်င္ရင္ ေရသဖန္းသား အစုိ လွည္းသံုးစီးတုိက္ေလာက္သြားခုတ္ၿပီး ပံု၊ မီး႐ိႈ႕စမ္း”။ မီးထုိင္႐ိႈ႕တယ္။ တစ္ေနကုန္႐ိႈ႕တာ မီးက မေလာင္ဘူး။ “႐ိႈ႕လို႔မရဘူးဘုရား”။ ဒါနဲ႔ ညေနေရာက္ေတာ့ ဆရာေတာ္က “ကုိရင္ႀကီး၊ လာ၊ ငါျပမယ္”ဆိုၿပီး တန္ခုိးနဲ႔ ေျမျပင္ကုိ ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၊ အ၀ီ၀ိငရဲကို ျပလုိက္တာ။ ငရဲသားေတြခံေနရတာေတြေရာ မီးေတာက္မီးလွ်ံေတြေရာ အကုန္ျမင္ေနရတယ္။ သူလုိလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ သူ႔အမ်ိဳးေတြ သူ႔အရင္ေသသြားတဲ့သူေတြ အဲဒီမွာ ခံၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနရတာကိုလည္း ဆရာေတာ္က ျမင္ေအာင္ ဖန္ဆင္းျပလုိက္တာ။ ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္က ငရဲမီးေလး ပိုးစုန္းၾကဴးပမာဏေလာက္ (ခေဇၨာပနကမတၱ)လက္နဲ႔လွမ္းယူလုိက္တယ္။ တန္ခုိးနဲ႔မို႔သာ ရတာေနာ္။ ပကတိလက္နဲ႔ ကုိင္လုိ႔မရဘူး။ အက္ဆစ္ေတာင္ မလြယ္တဲ့ဥစၥာ။ အဲဒီငရဲမီးေလးကုိ ေရသဖန္းသားပံုေပၚ ပက္ျဖန္းေပးလုိက္တာ ခ်က္ခ်င္း ျပာက်သြားတယ္။ ဆရာေတာ္က “မင္း လူထြက္ရင္ အဲဒီငရဲ က်မွာ။ မင္း အဲဒီငရဲမီး အပူဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ပါ့မလား”ေမးလိုက္ေတာ့ ေၾကာက္သြားတာ။ ေၾကာက္တာ သံေ၀ဂလို႔ေခၚတယ္။ ဒါန႔ဲ “တပည့္ေတာ္ သာသနာ့ေဘာင္မွာပဲ ေနပါေတာ့မယ္ဘုရား”လို႔ ေလွ်ာက္လုိက္တယ္။ ထိုအခါ သံေ၀ဂဉာဏ္ႀကီးလာၿပီျဖစ္လို႔ လံု႔လ၀ီရိယအားတင္းၿပီးအားထုတ္လုိက္တာ။ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳစုခ်ိန္ကလြဲ က်န္တဲ့အခ်ိန္ အားထုတ္။ ေကာက္႐ုိးအစုိေခါင္းေပၚေခြတင္ၿပီး ေျခေထာက္ကုိေရစိမ္ၿပီးထုိင္တယ္။ အိပ္ခ်င္မွာစုိးလုိ႔တဲ့။ အခ်ိန္ျပည့္ ကမၼ႒ာန္းနဲ႔သာေနတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ေရအုိးကုိ ေပါင္ေပၚတင္ၿပီး ေရစစ္ေနစဥ္ ဥဒါန္းၾကဴးလုိက္သတဲ့။

ဥ႒ာန၀ေတာ သတိမေတာ၊ သုစိကမၼႆ နိသမၼကာရိေနာ။

သညတႆ ဓမၼဇီ၀ိေနာ၊ အပၸမတၱႆ ယေသာ ဘိ၀ဎုတိ။

ဒါကေတာ့ ၀ီရိယရွိရမယ္၊ သတိရွိရမယ္၊ ကံသံုးပါးစင္ၾကယ္ရမယ္၊ စူးစမ္းဆင္ျခင္ညာဏ္ရွိရမယ္၊ ဣေျႏၵလံုၿခံဳရမယ္၊ တရားသျဖင့္အသက္ေမြးရမယ္၊ မေမ့မေလ်ာ့ရဘူး။ ဒီတရာေတြနဲ႔ျပည့္စံုရင္ စီးစိမ္ခ်မ္းသာ ရာထူးသတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္လို႔ ဆိုလုိပါတယ္။ ဒီအဓိပၸယ္ရွိတဲ့ ဂါထာကို ရြတ္ၿပီး လံု႔လ၀ီရိယျပင္းထန္စြာနဲ႔ ခႏၶာနာမ္႐ုပ္ကုိ ဒိ႒ိျပဳတ္တဲ့ဉာဏ္အျမင္နဲ႔ ျဖစ္ပ်က္မဂ္ ကုိက္ေအာင္ ႐ႈခ်လိုက္တာ၊ ျဖစ္ပ်က္ သံုးႀကိမ္ျမင္ သံုးႀကိမ္မုန္း သံုးႀကိမ္ဆံုးတာနဲ႔ သံုးမဂ္သံုးဖိုလ္ရၿပီး အနာဂါမ္အထိတည္သြားေလသတဲ့။ ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးကတည္းက အပါယ္တံခါးပိတ္သြားၿပီေလ။ အနာဂါမ္ဆုိေတာ့ ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့။ မ်က္စိနဲ႔ တပ္အပ္ ျမင္ေနရတဲ့ သူ႔အတြက္ ေပါက္ေနတဲ့ အပါယ္ဘံုကုိပင္ သိမ္းေပးၿပီး အပါယ္တံခါးကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေလာက္ေအာင္ ပိတ္ေပးႏုိင္တာ ကုိယ္႐ႈတဲ့မဂ္၊ ကုိယ္သိတဲ့သစၥာတရား။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးဟာ အပါယ္လည္းမဟုတ္ဘူး၊ နတ္သားရဲလည္းမဟုတ္ဘူး၊ ျခေသၤ့တို႔ က်ားတုိ႔လည္းမဟုတ္ဘူး၊ သူခုိးဓားျပလည္းမဟုတ္ဘူး။ သစၥာမသိမွာဟာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး။ သစၥာသာသိလုိက္စမ္းပါ၊ မဂ္ဉာဏ္ရေအာင္သာ အားထုတ္လုိက္စမ္းပါ။ အဲဒီေၾကာက္စရာေဘးေတြ အကုန္ေအးၿငိမ္းၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အပါယ္တံခါးပိတ္ဖုိ႔အတြက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေၾကာင္းက်ိဳးသိရမယ္၊ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရမယ္၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ရမယ္။ ဒါဆုိရင္ သစၥာသိၿပီ။ ဒီသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ အားထုတ္ေနရင္ ၀ိပႆာနာဉာဏ္ျဖစ္ၿပီ။ ဒီအားထုတ္ဆဲ၀ိပႆနာဉာဏ္သည္ မဂ္ဉာဏ္သို႔လွ်င္ျမန္စြားေက်းဇူးျပဳလုိက္ေတာ့လည္း နိဗၺာန္ေရာက္ပါေပါ့လား။ အပါယ္တံခါးပိတ္ၿပီေပါ့။

 

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္

မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္

(၂၆-၁-၂၀၁၅)

Leave a Reply