ကံအယူအဆ (၆)

0


Cincopa WordPress pluginအပုိင္း (ဃ)

(၂) ဥပထမၻကကံ – ေရွ႕မွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဇနကကံ အက်ိဳးေပးခြင့္ရေအာင္၊ အက်ိဳးေပးထက္သန္လာေအာင္၊ အက်ိဳးေပး တာရွည္လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ကံဟာ ဥပထမၻကကံပါပဲ။ အက်ိဳးေပးထက္သန္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အကူအညီေပးတဲ့ေနရာမွာ ကုသုိလ္ဥပထမၻကကံက ကုသလုိလ္ဇနကကံကုိ ကူညီၿပီး အကုသုိလ္ဥပထမၻကကံက အကုသုိလ္ဇနကကံကုိ ကူညီပါတယ္။

ဥပထမၻကကံရဲ႕ သေဘာက အရင္ဘ၀ မေသမီအခ်ိန္ေလးမွာ ကုသုိလ္ကုိ အာ႐ံုျပဳမိေနရင္ အဲဒီကုသုိလ္ဇနကကံ အက်ိဳးေပးခြင့္ရလာေအာင္၊ ေနာက္ဘ၀ သုဂတိဘံုေရာက္ေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီေပးပါတယ္။ အကုသိုလ္ေတြ မ်ားစြာျပဳထားသူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား တစ္ခါက ကုိယ္ျပဳမိတဲ့ ရွားရွားပါးပါး ကုသိုလ္ေလး တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ၊ ေသခါနီးမွ ကပ္ၿပီးျပဳလုပ္လုိက္မိတဲ့ ကုသုိလ္ေလးကုိျဖစ္ေစ သတိရတဲ့စိတ္နဲ႔ ေသသြားမယ္ဆုိရင္ အဲဒီကံဟာ ဟုိဘက္ဘ၀အပုိင္းကၾကည့္ရင္ အာသႏၷကံေပါ့။ ဒီဘက္ဘ၀ကို အက်ိဳးေပးမယ့္ကံအေနနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ကုသုိလ္ဇနကကံေပါ့။ အဲဒီ ကုသုိလ္ဇနကကံကုိ ဒီဘက္ဘ၀ သုဂတိအက်ိဳးေပး ေသခ်ာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ကံ၊ ကူညီအားျဖည့္ေပးတဲ့ကံကုိေတာ့ ကုသိုလ္ဆုိင္ရာ ဥပထမၻကကံလုိ႔ မွတ္လုိက္။ အကုသုိလ္ကို အာ႐ံုျပဳမိေနရင္လဲ အဲဒီအကုသုိလ္ဇနကကံ အက်ိဳးေပးခြင့္ရလာေအာင္၊ အပါယ္ေရာက္ေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီေပးပါတယ္။ အဆင္း ဘီးတပ္ေပးလုိက္သလုိေပါ့။ သူဟာ ကုသုိလ္ေတြမ်ားစြာျပဳထားသူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ေသခါနီးမွာ အကုသိုလ္ေတြကုိပဲ ျပန္ျမင္ေယာင္ေနမယ္၊ သတိရေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရင္ဘ၀ကံအေနနဲ႔ ေျပာေတာ့ အာသႏၷကံ၊ ဒီဘက္ဘ၀လွမ္းအက်ိဳးေပးတဲ့ကံအေနနဲ႔ ေျပာေတာ့ အကုသိုလ္ဇနကကံပါပဲ။ အဲဒီအကုသုိလ္ ဇနကကံကုိ ကူညီအားျဖည့္ေပးတဲ့ကံကုိေတာ့ အကုသိုလ္ဆုိင္ရာ ဥပထမၻကကံေပါ့။ ဒါက ပဋိသေႏၶအခါမွာ အက်ိဳးေပးပံုပါ။

ပဋိသေႏၶစိတ္ကေလးရဲ႕ဒီဘက္ မေသမီကာလအတြင္းကုိေတာ့ ပ၀တၱိအခါလုိ႔ေခၚတယ္ဆိုတာ အရင္ကလဲ ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ဘ၀လုိ႔ပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆုိၾကပါစုိ႔။ ဘ၀မွာ ေရွးကုသုိလ္ဇနကကံက ေထာက္ပံ့ေပးလုိက္လုိ႔ လူ႔ဘ၀ရေနတယ္ဆုိၾကပါစုိ႔။ (သုဂတိဘ၀ေတြအားလံုး ပါ၀င္ပါတယ္။) လူ႔ဘ၀ေတာင္မွ ဘ၀ခ်င္းက မတူၾကပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ခ်မ္းသာ၊ အခ်ိဳ႕ဆင္းရဲ၊ အခ်ိဳ႕ ႐ုပ္လွ၊ အခ်ိဳ႕ ႐ုပ္ဆုိး၊ အခ်ိဳ႕ ဉာဏ္ေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ ဉာဏ္ထုိင္း၊ အခ်ိဳ႕ က်န္းမာ၊ အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ား စသည္ျဖင့္ ဘ၀ေတြလဲ မ်ိဳးစံု ကႀကိဳးလဲ အဖံုဖံုျဖစ္ေနၾကတာေတြ ၾကည့္လုိက္ရင္ အျမင္သာႀကီးပါပဲ။ ကံေကာင္းလုိ႔ ဘ၀ေကာင္းတယ္၊ ဘ၀ေကာင္းမွာပဲ က်န္းက်န္းမာမာ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ေနႏုိင္ထုိင္ႏုိင္တယ္။ ဒီလုိ က်န္းမာေရးေလး ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေနအာင္၊ ခ်မ္းသာမႈေလး ဆက္လက္ခံစားေနရေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားအားထုတ္ လုပ္ကိုင္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီအဆင့္က နိမ့္က်သြားဖုိ႔ရာ ဆုိတာ ျဖစ္ေတာင့္ ျဖစ္ခဲပါ။ ကံေတြ ေကာင္းေနတာကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ဖုိ႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ ယွဥ္တြဲေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရွးကံနဲ႔ ယခုလက္ရွိကံေတြ ေပါင္းစပ္လုိက္ေတာ့ အက်ိဳးေပးက ပုိမုိျပည့္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာေပါ့။ ဒါက အားထုတ္မႈ ပေယာဂလိုအပ္တယ္ဆုိတာ ေျပာခ်င္တာပါ။ ဒါဟာလဲ ပစၥဳပၸန္ကံလို႔ ေခၚရပါတယ္။

အခ်ိဳ႕မွာ သည္ေလာက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ၾကားကပင္ အေျခယုိင္သြားတာမ်ိဳးေတြလဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိမျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ေကာင္းေလးေတြေမြးျမဴ၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ျပဳလုပ္၊ ဒါနအားနဲေနရင္ ဒါနအားျဖည့္ေပး၊ သီလအားနဲေနရင္ သီလအားျဖည့္ေပး၊ ဘာ၀နာအားနဲေနရင္ ဘာ၀နာအားျဖည့္ေပးေပါ့။ ဒါန သီလစကားေတြနဲ႔ေျပာေတာ့ နားေ၀းေနမယ္။ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲဆုိတာ စစ္ေဆးလုိ႔ စိတ္ေကာင္းထားတာ နဲၿပီး စိတ္ဓာတ္ေရးရာ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္စိတ္ကုိ အဆင့္မီလာေအာင္၊ ျမင့္ျမတ္လာေအာင္၊ ေျဖာင့္မတ္လာေအာင္၊ သေဘာထားႀကီးလာေအာင္၊ အျမင္က်ယ္လာေအာင္၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖဴစင္လာေအာင္ ကုိယ့္အသိနဲ႔ကုိယ္ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေနထုိင္လုိက္ပါ။ ဒါဟာ ကုိယ့္ကုသုိလ္ကံ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးေနတာပါပဲ။ ယခုဘ၀မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဲဒီ ကုသုိလ္ကံေတြကေနၿပီး တက္လက္စ စီးပြားေရးကို ျပန္နိမ့္က်မသြားေအာင္၊ တည္ၿမဲေနေအာင္၊ ဒီထက္ပိုမုိတုိးတက္လာေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီတာဟာ ကုသုိလ္ဥပထမၻကကံပါ။

ဒီဘ၀ ေကာင္းတဲ့ကံေတြက ဒီဘ၀မွာ အက်ိဳးမေပးဘူးလုိ႔ မယူဆလုိက္ပါနဲ႔။ ေကာင္းတဲ့ကံေတြ ဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္၊ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္၊ အေကာင္းကံေတြ တာရွည္အက်ိဳးေပးႏုိင္ေအာင္ ကုသုိလ္ဥပထမၻကကံက ကူညီပံ့ပုိးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီဘ၀ကံက အက်ိဳးေပးတာပါပဲ။ ကုသုိလ္ကံကုိ ကုသုိလ္ကံေတြနဲ႔ ျပန္ဆက္ရပါတယ္။ ဒီလုိ မဆက္ႏုိင္ရင္ အက်ိဳးေပးေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မြန္းတဲ့ ဆုိသလုိ ခဏတာ အက်ိဳးေပးလို႔ ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာ့ ခ်မ္းသာလုိက္ၿပီး ေနာက္မၾကာခင္မွာပဲ ဒံုရင္းျပန္ေရာက္သြားတာမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္စီးပြားေလး တာရွည္တည္ၿမဲေအာင္၊ ပုိမုိတုိးတက္လာေအာင္ အတိတ္ကံကုသုိလ္ကုိ လက္ရွိဘ၀ ကုသုိလ္နဲ႔ ဆက္ေပးဖုိ႔ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုသုိလ္ဆက္ပြဲဆုိၿပီး နတ္ကေတာ္ေတြနဲ႔ လုပ္ရတဲ့အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ငွက္ေပ်ာပြဲအုန္းပြဲေတြနဲ႔ အေမႊးတုိင္ေတြ မုိးမႊန္ေနေအာင္ ထြန္းၿပီး လုပ္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္စိတ္ကုိ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြ မ်ားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေမြးျမဴ၊ ေကာင္းတဲ့ကုသုိလ္လုပ္ငန္းေတြ မ်ားမ်ားလုပ္သြားရင္ ဒါဟာ ကုသုိလ္ဆက္ေနတာ၊ ကံဆက္ေနတာပါပဲ။ အတိတ္ကုသုိလ္ကံကုိ ပစၥဳပၸန္ ကုသုိလ္ဥပထမၻကကံနဲ႔ ဆက္ေပးေနရမွာပါ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

Leave a Reply