ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ

ျမကၽြန္းသာမိုးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ ေပၚေပါက္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေအာင္ဆန္း ဆရာေတာ္၏ ေက်းဇူးလည္းမကင္း။ ေမွာ္ဘီမွာရွိသည့္ ၾကည္ေအးမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၏ လမ္းျပလည္းပါ၏။ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ျမရတနာ(၁)လမ္း၊ ´ဦးလွၾကည္မိသားစု´ သစ္စက္ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာင္းဒါယကာႀကီး ဦးလွၾကည္ + ေက်ာင္းဒါယိကာမႀကီး ေဒၚေအးေအးသြယ္တို႔သည္ ေအာင္ဆန္း ဆရာေတာ္ ဖြင့္လွစ္ေသာ မုိးကုတ္၀ိပႆနာ တရားစခန္းတြင္ တရား၀င္ခဲ့ၾကဘူးေသာ ေယာဂီမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေအာင္ဆန္း ဆရာေတာ္၏ တပည့္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိရမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရင္းဆရာမွာ ျမကၽြန္းသာလူမ်ိဳးစု ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ႀကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦး၀ိမလဗုဒၶိျဖစ္သည္။ ထုိေက်ာင္းတုိက္တြင္ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္က သိမ္တုိက္တစ္လံုး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ဘူးသည္။ ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ထံမွ မိုးကုတ္တရားထုိင္နည္းမ်ား ဆည္းပူရရွိ လာခဲ့ေသာအခါ မိုးကုတ္တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးကုိ စိတ္အားသန္လာခဲ့ၾကသည္။ ၾကည္ေအးမုိးကုတ္ရိပ္သာသို႔လည္း မၾကာခဏ ေရာက္ဘူးၾကသျဖင့္ ထိုရိပ္သာတြင္ ၾကည္ေအး မိသားစုတို႔က ကမကထျပဳ၍ ရိပ္သာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း အားက်လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္၊ ၾကည္ေအးဆရာေတာ္တုိ႔၏ ေက်းဇူးတရားမကင္းဟု ဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။

နာဂစ္မုန္တုိင္းအၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကေလရာ ေက်ာင္းတြင္းတြင္ ဖ႐ုိဖရဲ ပ်က္စီးေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ၍ ေရွးဦးစြာ ယာယီဓမၼာ႐ံုေလး တစ္လံုးကို စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူတို႔စိတ္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းလာခဲ့ေသာ ဆႏၵအရ သူတို႔၏ ငယ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတြင္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ တည္ေထာင္လုိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ထံ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ပန္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဆရာေတာ္ကလည္း ၾကည္ျဖဴစြာပင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလာေသာအခါ မိုးကုတ္ရိပ္သာျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္သာ ဦးတည္ရည္မွန္းလ်က္ ျမကၽြန္းသာ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ေရွးဦးစြာ ႐ံုးခန္းေလးကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႐ံုးခန္းၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းစားေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားေယာဂီေဆာင္၊ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္တုိ႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အုတ္ျမစ္ခ် စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအေဆာင္မ်ား အေတာ္အသင့္ၿပီးစီးလုနီးခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ထပ္ဓမၼာ႐ံုႀကီးကုိ စတင္အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကျပန္သည္။

ေက်ာင္းဒါယကာႀကီး ဦးလွၾကည္ + ေက်ာင္းဒါယိကာမႀကီး ေဒၚေအးေအးသြယ္

ထုိသုိ႔  အေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္၍ ရိပ္သာကုိ တည္ေထာင္ရမည္ဟု တိတိက်က်မသိရေသးေပ။ ငယ္ဆရာေတာ္သည္လည္း ပရဟိတကုိသာ အားသန္ေသာဆရာေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ မုိးကုတ္ရိပ္သာကို ဦးေဆာင္မည္မဟုတ္ဟု ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္က အမိန္႔ရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္က ေက်ာင္းမ်ားကုိသာ ၿပီးေအာင္ေဆာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင့္ေတာ္ေသာ ဆရာေတာ္ကုိ ပင့္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေပးခဲ့သည့္ကတိ အတုိင္းပင္ သူ၏ဆရာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသုိလ္တြင္ လက္ေထာက္ကထိက အျဖစ္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီအား ေရြးခ်ယ္၍ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးကုိ သႏၱကအေနျဖင့္ (၀၈-၀၇-၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိကာ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွပင္ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းဒကာမမ်ားလည္း သင့္ေတာ္ေသာ ထုိက္တန္ေသာ ဆရာေတာ္ကို ရ၍  စိတ္ေအးရ ေလေတာ့သည္။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီေရာက္လာေသာအခါ ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမတုိ႔သည္ ေဆာက္လက္စ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အျမန္ၿပီးစီးေအာင္ ေဆက္လုပ္ရင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ထားေသာ ႏွစ္ထပ္ဓမၼာ႐ံု ႀကီးကုိလည္း စတင္ေဆာက္လုပ္ေလေတာ့သည္။ ထုိဓမၼာ႐ံုႀကီးကုိ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ သႀကၤန္မတုိင္မီတြင္ အၿပီးေဆာက္လုပ္ခဲ့ေလသည္။ ေယာဂီ (၂၀၀)ခန္႔အား ေကၽြးေမြးႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အုိးခြက္မ်ား၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား၊ စားပြဲထုိင္ခံု ဘီ႐ုိစသည့္အသံုးအေဆာင္မ်ားကုိလည္း ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ၀ယ္ျခမ္းလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတြင္းတြင္ မညီညာေသာ လမ္းမ်ားကုိလည္း ကြန္ကရက္လမ္း ခင္းေပးခဲ့သည္။ အားလံုးၿပီးစီးျပည့္စံုေသာအခါ သႀကၤန္တြင္းတြင္ အခ်ိန္မီ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ (၁၀)ရက္တရားစခန္းကုိ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ ဦးစီးလ်က္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပထမ အႀကိမ္တရားစခန္း ၿပီးသည္မွစ၍ ျမကၽြန္းသာမကုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာဟု လူသိမ်ား လာခဲ့သည္။

ျမကၽြန္းသာ မုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ ဖြဲ႔စည္းပံု

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ဋ- ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္းမႀကီး၊ ရတနာကၽြန္း၊ ျမကၽြန္းသာ မုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ၌ (27-02-2010) ရက္ေန႔ (01း30) အခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀း (01/2010) အရ သံဃာ့အဖြဲ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႔စည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သံဃာ့အဖြဲ႔တြင္ (က) အဓိပတိဆရာေတာ္၊ (ခ) ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္မ်ား၊ (ဂ) ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္၊ (ဃ) အေထြေထြအက်ိဳးေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ား ဟု အပုိင္း (၄)ပိုင္းခြဲ၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖြဲ႔တြင္ (က) နာယကႀကီးမ်ား၊ (ခ) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၊ (၈) အဖြဲ႔၀င္မ်ား ဟု အပုိင္း (၃)ပုိင္းခြဲ၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ –

(၁) သံဃာ့အဖြဲ႕

(က) အဓိပတိဆရာေတာ္

ဘဒၵႏၱ၀ိမလဗုဒၶိ (ျမကၽြန္းသာေက်ာင္းတုိက္)

(ခ) ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္မ်ား

၁။ ဘဒၵႏၱၾသဘာသ (ေကာ့လွာေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕

၂။ ဘဒၵႏၱေဒါက္တာကုမာရာဘိ၀ံသ (ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္)

၃။ ဘဒၵႏၱပညာ၀ံသ (ေရႊဟသၤာေက်ာင္းတုိက္၊ သႏၱာ)

၄။ ဘဒၵႏၱစႏၵာ၀ရ (ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းတုိက္၊ သႏၱာ)

၅။ ဘဒၵႏၱနေႏၵာဘာသ (နႏၵာေရႊဘံုေက်ာင္းတုိက္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္)

၆။ ဘဒၵႏၱေ၀ပုလႅ (သာသနာ့ေရာင္ျခည္ေက်ာင္းတုိက္၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕)

(ဂ) ပဓာနနာယကဆရာေတာ္

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ (ကမၼ႒ာနာစရိယ၊ ေရႊအင္ပင္ဆရာေတာ္)

(ဃ) အေထြေထြအက်ိဳးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား

၁။ ဘဒၵႏၱ၀ိမလ (တြဲဖက္ကမၼ႒ာနာစရိယ၊ ျမကၽြန္းသာေက်ာင္း)

၂။ ဘဒၵႏၱအေသာက (ျမကၽြန္းသာေက်ာင္း)

(၂) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖြဲ႕

သာသနာ့ႏုဂၢဟအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖြဲ႕ကို သာသနာ့ႏုဂၢဟအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။

(က) နာယကႀကီးမ်ား

၁။ ဦးသိန္းေ၀ (လိႈင္)

၂။ ဦေဇာ္၀င္း (ဋ-ရပ္ကြက္ဥကၠ႒)

၃။ ဦးတက္ၿဖိဳး

၄။ ဦး၀င္းလြင္ဦး (ေစာဘြားႀကီးကုန္း)

၅။ ဦးလွေဌး (၂-ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ)

၆။ ဦး၀င္းလိႈင္ (တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)

၇။ ဗုိလ္ႀကီးခ်စ္ၾကြယ္ (ၿငိမ္း) (ေရႊေပါက္ကံ)

၈။ ေဒၚခင္ခင္ေအး (ေယာက္လမ္း၊ ဒဂံု)

(ခ) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕

၁။ ဦးလွၾကည္ (ဥကၠ႒)

၂။ ဦးခင္စုိး (ဒု-ဥကၠ႒)

၃။ ဦးေအးကုိ (အတြင္းေရးမွဴး)

၄။ ဦးဟုတ္လိႈင္ (ဘ႑ာေရးမွဴး)

၅။ ဦးစုိးတင့္ (ဒု-ဘ႑ာေရးမွဴး)

၆။ ဦးေအာင္သြင္ (ေငြစာရင္းစစ္)

၇။ ဦးစိန္ျမင့္ (သာသနာေရး)

(ဂ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား

၁။ ဦးၾကည္ေအး (၁-ရပ္ကြက္)

၂။ ဦးျမင့္စုိး (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်း)

၃။ ဦးႏိုင္၀င္း (ေမယု)

၄။ ဦးညီညီလြင္ (ေရႊေပါက္ကံ)

၅။ ဦးစိန္၀င္း (ခ-ရပ္ကြက္)

၆။ ဦးလွျမင့္ (သႏၱာ ၁၄ လမ္း)

၇။ ဦးေသာင္းေရႊ (သႏၱာ ၁၄ လမ္း)

၈။ ဦးတင္လွ (သႏၱာ ၁၄ လမ္း)

၉။ ဦးခင္ေဇာ္ (က႐ုဏာ)

၁၀။ ေမာင္စုိးျပည့္စံုထြန္း (မံုရြာ)

၁၁။ ေဒၚပညာ၀ါသီ (ကမၻာ့ဗုဒၶ၀ိပႆနာဗိမာန္)

၁၂။ ေဒၚက၀ိသာရီ (ကမၻာ့ဗုဒၶ၀ိပႆနာဗိမာန္)

၁၃။ ေဒၚသန္းသန္းေဌး (သႏၱာ ၁၂ လမ္း)

၁၄။ မေမာ္ (သႏၱာ ၈ လမ္း)

၁၅။ ေဒၚသိန္းသိန္းေဌး (သႏၱာ ၁ လမ္း)

၁၆။ ေဒၚခင္သိန္း (သႏၱာ ၄ လမ္း)

သာသနာ့ႏုဂၢဟအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ