Mya Kyun Thar is a newly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s.

ဓမၼဓဇဇာတ္ေတာ္

0

ေရွးယခင္က ဗာရာဏသီျပည္ ယသပါဏိမင္းႀကီး စုိးစံေတာ္မူေနတဲ့အခ်ိန္ ဘုရားေလာင္းက ဓမၼဓဇအမည္ရွိတဲ့ ပုေရာဟိတ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဆတၱပါဏိက ဆတၱာသည္၊ စစ္သူႀကီးက ကာဠကအမည္ရွိသတဲ့။ ကာဠကစစ္သူႀကီးက တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာ၌ တာ၀န္ယူလ်က္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ကာ မ်ားမ်ားေပးႏုိင္သူကုိ အႏုိင္၊ မေပးႏုိင္သူကုိ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ ႐ံႈးေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။ အမွန္တရားေပ်ာက္၊ ေငြေနာက္လုိက္ကာ မမွန္သူေတြ ေကာင္းစား အမွားေတြ မွန္ေနတဲ့ ေခတ္ဆုိးႀကီး ႀကံဳေနရတဲ့အခါ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူတို႔ ေခါင္းေထာင္ပလႊား ၀ါၾကြားႏုိင္ၾကၿပီး အမွန္တရား ျမတ္ႏုိးသူတို႔ ေခါင္းငံု႔ အရံႈးေပးေနၾကရရွာတယ္။ ဥပေဒလက္တစ္လံုးၾကားလုပ္ၿပီး ညစ္တဲ့သူႏုိင္ေစ၊ မွန္သူေတြ ႐ံႈးေစဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ည္း ေန႔စဥ္ခ်မွတ္ေနေလရာ တရား႐ံုးေတာ္က အထြက္ ေစာင့္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ မွန္လ်က္နဲ႔ တရား႐ံႈးသြားၾကလို႔ မ်က္ရည္စက္လက္ ငုိထြက္လာၾကတဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရတယ္။ လူညစ္တို႔အုပ္စုကေတာ့ ၿပံဳးလုိ႔ ေပ်ာ္လို႔ ေမာ္လို႔ ၾကြားလုိ႔။ မေကာင္းတဲ့သူေတြ အာဏာရေနခ်ိန္မွာ ေပါင္းစားသူေတြ ေကာင္းစားေနတာ သဘာ၀ပါပဲ။ […]

Read More →  

အုိးေလး ကြဲသြားၿပီ

0

  ဗာရာဏသီျပည္ ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီး ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနစဥ္အခ်ိန္က ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ သူေ႒းမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  မိဘမ်ားကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သူေ႒းအ႐ုိက္အရာကုိ ဆက္ခံရပါတယ္။ မိဘအေမြအႏွစ္အျဖစ္ စီးစိမ္ဥစၥာ ကုေဋ (၄၀) ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ပါသတဲ့။ ဘုရားေလာင္း၌ တစ္ဦးတည္းေသာ သားေလး ရွိပါတယ္။ ဘုရားေလာင္းသူေ႒းဟာ ဒါနျပဳ၊ သီလေဆာက္တည္၊ ႀကီးသူတုိ႔ကုိ ႐ိုေသျခင္း စေသာေကင္းမႈမ်ိဳးစံုျပဳလ်က္ သက္တမ္းေစ့သျဖင့္ ေသဆံုးကာ နတ္ျပၫ္၌ သိၾကားမင္းႀကီးျဖစ္သြားတယ္တဲ့။ ဖခင္သူေ႒းကြယ္လြန္သြားေသာအခါ တစ္ဦးတည္းေသာ သူေ႒းသားသည္ သူေ႒းရာထူးဆက္ခံကာ သူေ႒းျဖစ္ခ်ိန္မွစ၍ သူ႔အိမ္ေရွ႕ လမ္းမႀကီးကိုပိတ္လ်က္ မ႑ပ္ႀကီးေဆာက္လုပ္ၿပီး ပရိသတ္ အၿခံအရံမ်ားစြာ ဖိတ္ၾကားလ်က္ ေသရည္အရက္ေသာက္ပြဲႀကီးက်င္းပပါတယ္။ အရက္ေသာက္ပြဲတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႕မ်ိဳးစံုလာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကလ်က္ရွိရာ သူသေဘာက်သည့္သူကုိ အသျဖာ ဒဂၤါးျပား (၁၀၀၀)စီဆုခ်ေလ့ရွိတယ္။ ဂၽြမ္းဘားသမားကို သေဘာက်လွ်င္ (၁၀၀၀)၊ အဆုိေတာ္ကုိသေဘာက်လွ်င္လည္း (၁၀၀၀)၊ အကသေဘာက်လွ်င္လည္း (၁၀၀၀)၊ အေျပးသမားသေဘာက်လွ်င္လည္း (၁၀၀၀) စသည္ျဖင့္ ဆုခ်လုိက္ၿပီဆုိလွ်င္ […]

Read More →  

တိတၳိဆရာႀကီး (၆)ေယာက္

0

ဗုုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက ဗုဒၶႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ တိတၳိဆရာႀကီး ေျခာက္ေယာက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဘူး၏။ ဗုဒၶႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ဟု ဆုိရေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏အရင္ကပင္ ႀကိဳတင္၍ ဘုရားဟု ၀န္ခံလ်က္ လူသူပရိသတ္အမ်ားၿခံရံေက်ာ္ေဇာလ်က္ ရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ ဗုဒၶမပြင့္ေပၚမီကာလ အေစာပုိင္းကတည္းက ေလာကမွာ ဘုရားပြင့္မည္ဟု ေကာလဟလမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိေနသျဖင့္ ယင္းေကာလဟလမ်ား ေနာက္ခံထားလ်က္ ဘုရားအျဖစ္ ၀န္ခံကာ ေဟာေျပာပို႔ခ် အယူ၀ါဒတုိ႔ကုိ ျဖန္႔ခ်ိေနၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ ယင္းေျခာက္ေယာက္တို႔မွာ ပူရဏကႆပ၊ မကၡလိေဂါသာလ၊ အဇိတေကသကမၺလ၊ ပကုဓကစၥာယန၊ နိဂ႑နာဋပုတၱ၊ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱ တို႔ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားမပြင့္မီကာလက ဗုဒၶဂုဏ္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါဘဲလ်က္ ဘုရားဟု ၀န္ခံလ်က္ ဘုရားတုလုပ္ေနၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုဘုရားတုတို႔ ေဟာေျပာသမွ်သည္လည္း တရားတုမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုဘုရားတုတို႔၏ တပည့္သာ၀ကအဆက္ဆက္တုိ႔သည္လည္း သံဃာတုတို႔သာ ျဖစ္ပါ၏။ မွန္ပါ၏။ အစစ္အမွန္ႏွင့္ အတုအပတုိ႔မည္သည္ ေလာက၌ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိ႐ုိးျဖစ္၏။ အစစ္ေပၚၿပီးမွ အတုေပၚသည္လည္း ရွိတတ္၏။ အစစ္မေပၚမီ အတုေပၚသည္လည္း […]

Read More →  

စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ

0

ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္သာမက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿငိမ္းေအးမႈကုိပါ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါ၏။ ကုိယ္ကာယဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ သိမ္ေမြ႕မႈအတြက္မူ ေျပာစရာပင္ မလုိေတာ့ေပ။ လူသားႏွင့္ သတၱ၀ါအားလံုးတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္မွာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပင္ပန္းမႈ၊ ႏြမ္းနယ္မႈ၊ မသက္မသာျဖစ္မႈ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ ၀မ္းနဲေၾကကြဲမႈစသည္ျဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား- ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ မေက်ာ္ႏုိင္မလႊားႏုိင္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေလသည္။ ယင္းစိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ အေကာင္း အဆိုး ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေနေပရာ အေကာင္းဘက္၌ ျပႆနာဟု ဆုိဖြယ္ရာ မရွိလွေသာ္လည္း အဆုိးႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳလာရလွ်င္မူ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာျဖင့္ ေယာက္ယက္ခတ္ ပ်ာယာခတ္ မေနတတ္မထုိင္တတ္ စားမ၀င္ အိပ္မေပ်ာ္ေလာက္ေအာင္အထိ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းပူေလာင္စူးရွခါးသက္လွသည့္ စိတ္အနာတရ အပူဓာတ္ေတြေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ အိုဇုန္းလႊာေပါက္၍ အပူလိႈင္းမ်ားက်ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ Global-warming အေၾကာင္း အေျဖရွာေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္လည္း စိတ္အပူဓာတ္ေလ်ာ့က်ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အေျဖက ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ေဖာ္ထုတ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ၏။ ယင္းအေျဖရလတ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္သာ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ […]

Read More →  

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း

0

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တရားစခန္း၀င္ေယာဂီမ်ား ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါၿပီ။ တရားစခန္းရက္- ၁၃၇၅-ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလဆန္း (၁)ရက္ေန႔မွ (၇)ရက္ေန႔အထိ။ (၃၁-၁-၂၀၁၄) ရက္မွ (၆-၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔အထိ ေနရာ- ျမကၽြန္းသာမိုးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးဌာန)၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဖုန္း- ၀၁-၆၉၁၅၅၃ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ   မွတ္ခ်က္။   ။ ေယာဂီမ်ားသည္ (၃၀-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ အေရာက္လာၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး (၇-၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္စာစားၿပီးမွ ျပန္ထြက္ၾကရပါမည္။

Read More →  

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ၏ ေမြးေန႔အလွဴေတာ္ ၀ိဇာတမဂၤလာ

0

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ၏ (၄၃)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အလွဴေတာ္ ၀ိဇာတမဂၤလာကို (၉-၇-၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ခမ္းနားထည္၀ါစြာက်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကေစရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ရက္- ၉-၇-၂၀၁၃ အခ်ိန္- နံနက္ (၉း၃၀)နာရီ ေနရာ- ရတနာဒီပဓမၼာ႐ံု၊ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္   အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန) ဖုန္း- ၀၁ ၆၉၁၅၅၃၊ ၀၉၅၅၀၄၁၅၆

Read More →  

ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း

0

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန) ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ- (၁၅-၃-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၃-၂၀၁၃) ရက္ေန႔အထိ အခ်ိန္- နံနက္ (၀၈း၀၀)နာရီမွ (၁၀း၀၀)နာရီအထိ ေနရာ- ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္း၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး   ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းသင္ရင္း ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာတစ္ခ်ိန္ပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးပါမည္။

Read More →  
Page 3 of 51«12345»102030...Last »