Mya Kyun Thar is a newly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s.

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အသံုးအေဆာင္မ်ား

3

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဖတ္ေတာ္မူသည့္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ထုိင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ထုိင္ခံုမ်ား

Read More →  

သမုဒယသစၥာ

1

သမုဒယ-ကုိ သံ + ဥ + အယ- လုိ႔ ပုဒ္ခြဲလုိက္လွ်င္ သံ-က ေပါင္းစု၍။ ဥ-က ျဖစ္တာ။ အယ-က အေၾကာင္းတရား။ ေပါင္းစု၍ ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းတရားဟာ သမုဒယပါပဲ။ သစၥာ-က အမွန္တရား။ ဒါေၾကာင့္ သမုဒယသစၥာ-ဆုိတာ ေပါင္းစု၍ ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္း အမွန္တရား လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းအလုိ- တဏွာ သမုဒေယာ ဘေ၀။ တဏွာဟာ သမုဒယသစၥာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတၱန္အလုိ ကာမတဏွာ၊ ဘ၀တဏွာ၊ ၀ိဘ၀တဏွာ ဆိုတဲ့ တဏွာသံုးပါးဟာ သမုဒယသစၥာပါပဲ။ ကာမဂုဏ္ငါးပါးကုိ သာယာတဲ့တဏွာက ကာမတဏွာ၊ ျဖစ္ေနတဲ့ဘ၀အေပၚမွာ သာယာတဲ့ တဏွာက ဘ၀တဏွာ။ ဘ၀ျပတ္စဲတာ ဘ၀မရွိမွ ေအးမယ္လုိ႔ ထင္ၿပီး ဘ၀ျပတ္စဲမႈအေပၚမွာ သာယာတဲ့ တဏွာက ၀ိဘ၀တဏွာပါပဲ။ ကာမဂုဏ္အာရံုငါးပါးအေပၚမွာ သာယာေတာ့ ကာမတဏွာျဖစ္တယ္။ […]

Read More →  

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အိပ္ခန္းႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား

0

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က်ိန္းစက္စဥ္ အသံုးျပဳေတာ္မူခဲ့သည့္ ခုဋင္ ေမြ႔ယာ ျခင္ေထာင္ ေစာင္ေခါင္းအုန္းမ်ား မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထည့္ထားသည့္ ေသတၱာ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား၀င္းအတြင္းရွိ မဂၤလာတုိက္ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္သီတင္းသံုးေတာ္မူခသည့္ အိပ္ခန္းကုိ မူလလက္ရာမပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရွိရာ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ခုိက္ ၀င္ေရာက္ ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳကန္ေတာ့ရင္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုမ်ား ရုိက္ကူးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္တာနက္စပိဒ္ ေႏွးေကြးသျဖင့္ တစ္ပံု ႏွစ္ပံုခ်င္းဆက္လက္၍ အဆက္မျပတ္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

Read More →  

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ တရားအားထုတ္ခဲ့သည့္ ဂူ

0

This is the sacred place where the respected Mogoke Sayadaw made an effort for his actual meditation practice and the attainment of arahat-ship. It is situated in Bowbadan village at Mogoke. (Not Myanmar fonts properly available; so mention this in English, be patient with it).

Read More →  

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ

0

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီ၏ တရားဌာန ျမကၽြန္းသာ မုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးဌာန) ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ သုနႏၵာလမ္းမႀကီး၊ (ဋ) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဖုန္း – ၀၀၉၅-၁-၆၉၁၅၅၃ ေန႔စဥ္ အာစိဏၰကံ ေယာဂီမ်ားအတြက္ ေန႔ပုိင္း (၁း၃၀)နာရီမွ (၂း၃၀)နာရီအထိ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အသံတိပ္ေခြကုိနာၾကားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ညေန (၃း၀၀)နာရီမွ (၄း၀၀)နာရီအထိ တရားထုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားထုိင္လုိသူ မည္သူမဆုိ လာေရာက္ တရားထိုင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ေန႔ (၁း၃၀)နာရီမွ (၂း၃၀)နာရီအထိ တရားေတာ္မ်ားကုိ မုိးကုတ္နယ္လွည့္ဓမၼကထိကတစ္ပါးပါးက ေဟာၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပုသ္ေန႔တုိင္းတြင္ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီမွ (၁၀း၃၀)နာရီအထိ သီလေပးတရားေဟာၾကားလ်က္ ေန႔ (၁း၃၀)နာရီမွ (၂း၃၀)နာရီအထိ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ မည္သူမဆုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း တရားနာယူႏုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ တရားအားထုတ္ႏုိင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ […]

Read More →  

သုရာေမရယကံအေၾကာင္း

0

သုရေမရယဆုိတာက ေသာက္သူ၊ စားသူ၊ ရွဴသူတုိ႔ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသာက္စရာ၊ စားစရာ၊ ရွဴစရာဟူသမ်ွသည္ ေသရည္ေသရက္ (သုိ႔မဟုတ္) အရက္ေသစာ= သုရာေမေမရယခ်ည္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အပ္ျဖင့္ အသားထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းရေသာ ပက္သဒင္း နံပါတ္ဖုိး စတဲ့ မူးယစ္ေဆးရည္လည္း သုရာေမရယထဲမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာအရက္၊ ျမိဳ႕အရက္၊ နုိင္ငံျခားအရက္၊ ထန္းရည္၊ ဓနိရည္၊ ဘိန္းကင္း၊ ကေစာ္၊ ေလွာ္စာ၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္၊ ကုတ္ကင္း၊ မာဖီးယား၊ အယ္လ္အက္စ္ဒီ (LSD)၊ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးစေသာ မူးယစ္ေဆးဟူသမွ် အရက္ေသစာ= သုရာေမရယလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ထုိအရက္ေသစာ စေသာ မူးယစ္ေဆးေသာက္သုံးမွီဝဲျခင္းသည္ ေသာက္သုံးသူကုိျဖစ္ေစ၊ ေသာက္သုံးသူႏွင့္ဆက္စပ္ေနသူကုိျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးပ်က္ျပားေစေသာေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာ အမႈျဖစ္၍ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးသူသည္ အေကာင္းအဆုိး အမွားအမွန္ကုိ ေဝဖန္ခြဲျခားတတ္ေသာ အသိဥာဏ္ ကင္းေနသျဖင့္ အဆုိးအရြားဆုံးျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈကုိပင္ […]

Read More →  

မုသာဝါဒ ကံအေၾကာင္း

0

ဒီသိကၡာပုဒ္က အားလုံးသိတဲ့အတုိင္း ငါးပါးသီလရဲ့ စတုတၳေျမာက္ သိကၡာပုဒ္ပါ။ မုသာဝါဒဆုိတာက သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ ပ်က္ျပားေစေသာ လိမ္ညာမႈ လွည့္ပတ္မႈကုိ မုသာဝါဒလုိ႔ေခၚတာပါ။ ႏႈတ္နဲ႔မေျပာပဲ ကုိယ္အမူရာနဲ႔ လိမ္ညာလုိ႔ သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြားလည္းပ်က္မည္ဆုိပါက မုသာဝါဒပင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြားကုိ မထိခုိက္ေစပဲ တစ္စုံတစ္ရာ ေကာင္းက်ဳိးရေစလုိျပီး၊ တစ္ဖက္အမွားကုိသိေစလုိ၍ ပရိယာယ္သုံးျခင္းသည္၊ ဆုိးက်ဳိးရေစလုိ၍ ေျပာျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္သျဖင့္ မုသာဝါဒ ကံမေျမာက္ဘူးလုိ႔ေျပာရမွာပါ။(ဥပမာ) ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ညီေနာ္နႏၵမင္းသားအား အရဟတၱမဂ္တည္းဟူေသာ တရားထူးကုိ ရေစလုိေသာေၾကာင့္၊ (သုိ႔မဟုတ္) ညီေနာ္နႏၵမင္းသားရဲ႕ စရုိက္ကုိ သုံးသပ္ေတာ္မူျပီး ထုိစရုိက္နဲ႔ကုိက္ညီမယ့္ ကမၼ႒ာန္းကုိေပးျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) ဇနပဒကလ်ာနီတည္းဟူေသာ အေခ်ာအလွႏွမေတာ္ကုိစြဲလန္းေနျခင္းေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ကေန လူထြက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားေနတဲ့ နႏၵမင္းသားကုိ တရားထူးရေစလုိေသာေၾကာင့္ ပရိယာယ္သုံးျပီး တရားက်င့္ခုိင္းဖူးပါတယ္။ ဒါကုိေထာက္ဆၾကည့္ရင္ သူတစ္ပါးေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစမယ့္ ပရိယာယ္မ်ဳိးက်ေတာ့ မုသာဝါဒကံမေျမာက္ဘူးဆုိတာကုိသိေစခ်င္တာပါ။ ရယ္ျမဴးလုိ၍ ေျပာဆုိျပဳမူျခင္းမ်ားမွာ မုသာဝါဒကံေျမာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္ေသးတယ္။ မုသာဝါဒကံကုိလြန္က်ဴးမိရင္ေတာ့ (၁) […]

Read More →